Logo

Yapısı ve Amaçları

Alanya HEP Üniversitesi YDYO’nun amacı öğrencilerimize yalnızca eğitimleri süresince gerekecek dil becerilerini kazandırmak değil, gelişen teknoloji ve birbirine yakınlaşan kültürlerle zenginleşen dünyamızda her türlü dil becerisini kullanarak iletişim kurmalarını sağlamak, farklı yaşam, kültür ve bilim kaynaklarını bilgi dağarcıklarına katmalarını olası kılmak, duyarlı ve bilgili birer birey olarak hem akademik hem de profesyonel yaşamlarında büyük adımlar atabileceklerini göstermektir.

 

foot