Logo

Sınavlar


Birinci Aşama: Yeterlik Sınavı

Akademik yılın başında Alanya HEP Üniversitesinde eğitimin almaya başlayacak öğrenciler, ve bir önceki akademik yılda hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin yeterli sınavına girmeleri gerekmektedir. Yeterlik sınavı, her akademik yılın başında üniversite binasında yapılmaktadır. Sınav üç kısımdan oluşmaktadır. Bunlar dinleme, okuma ve yazmadır. Sınav notu yetmiş (70) ve üzeri olan öğrenciler hazırlık okulunda başarılı sayılmakta ve bölümlerine başlayabilmektedirler. Fakat sınavdan 70 puanın altında puan alan öğrencilerin hazırlık okulunda bir sene boyunca eğitim almaları gerekmektedir.
 

Alanya HEP Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı İçeriği

Alanya HEP Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı Örnek


İkinci Aşama:  Düzey Belirleme Sınavı

Düzey Belirleme Sınavı’nın amacı öğrencilere İngilizce seviyelerine göre uygun sınıflara yerleştirmektir. Bu sınav, çoktan seçmeli sorulardan oluşmakta ve öğrencilerin İngilizce kullanımı, okuma ve dinleme becerilerini ölçmektedir. 

 

foot