Logo

Program Çıktıları


Turizm sektörü dünyadaki en geniş ve en hızlı büyüyen sektörlerden biridir. Küreselleşmenin yanı sıra kültürel ve işe yönelik bariyerlerin ortadan kalkmasıyla birlikte, seyahatler lüksten çok gereklilik haline gelmiştir. Bu nedenle turizm işletmeciliği pazardaki en tercih edilen sektörlerden biri olmuştur. En çok aranan sektör olmasının yanı sıra, turizm endüstrisinde iyi eğitim almış ve birden fazla dil bilen mezunlara ihtiyaç vardır. Alanya HEP Üniversitesi, turizm sektöründeki büyüme ve önemi göz önünde bulundurarak, Turizm İşletmeciliği bölümüyle gerekli yetkinlik ve özelliklere sahip mezunları sektöre katmak için çaba göstermektedir. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıda ki yeterliliklere sahip olacaktır;
 

Program Yeterlilikleri
1) İşletme ve iktisat alanlarındaki temel kavramlar ve kuramlar hakkında bilgi sahibi olma
2) Turizm sektörü, yapısı ve Türkiye ekonomisindeki rolü hakkında bilgi sahibi olma, sektöre ilişkin temel kavramları bilme ve kullanabilme
3) Turizm sektöründe faaliyet gösteren farklı işletmelerin sistemlerini tanımlayabilme ve analiz edebilme
4) Turizm sektörüne ilişkin hukuki düzenlemeler ve mesleki standartları hakkında bilgi sahibi olma
5) İşletme biliminin temel işlevleri olan yönetim, insan kaynakları, üretim, pazarlama, muhasebe ve finans konularında lisans düzeyinde kavrama ve bu temel işlevleri başta turizm olmak üzere iş hayatında etkin bir şekilde uygulayabilme
6) Dünya tarihi ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olma
7) Atatürk İlke ve İnkılâpları ve Cumhuriyet’in temel değerleri konusunda bilgi sahibi olma
8) Turizm sektörüne sistem bakış açısı ile ele alabilme ve modelleme yapabilme
9) Turizm sektöründeki güncel olayları takip edebilme; arz, talep, maliyet, fiyatlandırma konularında analiz ve yorum yapabilme becerisine sahip olma
10) İş hayatında karşılaşılan problemler ile ilgili modelleme yapabilme, çözüm önerileri ortaya koyma, bu önerileri değerlendirerek optimum çözümlere ulaşma yetkinliğine sahip olma
11) Hem genel hem de turizm sektörü içinde yaygın kullanılan çeşitli yazılım programlarını kullanabilme
12) Yazılı ve sözlü etkili iletişim kurabilme ve sunum yapabilme
13) Analitik düşünebilme, olası bir araştırmada sistematik veri toplama, analiz etme yorumlama ve raporlama becerisine sahip olma
14) Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma
15) Sürdürülebilirlik konusunda bilinç sahibi olma
16) Bağımsız davranabilme ve inisiyatif kullanabilme becerisi
17) Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme
18) Turizm sektörü ve işletmecilik temel bilgi ve terminolojisine hâkim olmak
19) İngilizce Avrupa Dil Portföyü kurallarına uygun olarak konuşma, anlama, yazabilme becerilerine sahip olma
20) İngilizce dışında ikinci bir yabancı dilde en az Avrupa Dil Portföyü kurallarına uygun olarak konuşma, anlama, yazabilme becerilerine sahip olma

 

foot