Logo

Misyon ve Hedefler


Alanya HEP Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği Lisans Programı, %100 İngilizce olan eğitim dili ile, Akdeniz ve Ege bölgesinin en önemli ekonomik sektörlerinden olan turizm sektörünün önemi giderek artan mesleki eğitim açığının kapatılmasına, nitelikli, yeniliklere açık, teknolojinin sunduğu olanakları izleme ve uygulama becerisine sahip, en az bir yabancı dil bilen bireyler yetiştirerek katkı sağlamaktadır. Programımız çerçevesinde sektörün gelişmesine sorumluluk bilinci ile destek sağlayacak yönetici adayları yetiştirilerek, bu sektöre donanımlı bireylerin genel olarak işletme yönetiminde, öncelikli olarak ise turizm işletmeciliği yönetiminde karar verme becerilerinin geliştirilip alanlarında uzmanlaşmaları amaçlanmaktadır.
 
Turizm İşletmeciliği programımızın hedefi;
  • Teoriyi pratikle birleştirebilen,
  • Sistematik düşünebilen,
  • Teknolojik donanımı yüksek,
  • Maliyet, yatırım ve risk yönetimine hâkim,
  • Stratejik planlama yapabilen,
  • İletişim becerileri yüksek,
  • İngilizcenin yanında ikinci bir yabancı dil konuşan,
  • Kültürel altyapısı kuvvetli,
  • Sosyal sorumluluk sahibi
mezunlar yetiştirmektir.

foot