Logo

Kişisel Gelişim ve Mesleki Eğitim


KİŞİSEL GELİŞİM VE  MESLEKİ EĞİTİM
 
Program Amacı: Bu program katılımcıların kurum içi ve kurum dışı iletişimlerinin daha etkin ve etkili gerçekleşmesi için katılımcılara kuramsal altyapıyı uygulamalı eğitim teknikleri ile birleştirerek yön çizmeyi hedeflemekte ve kişisel gelişimin en temel noktaları olan kişininin kendini tanıması, hangi alanlarda ne durumda bulunduğunu belirlemesi ve eksik olduğunu düşündüğü alanların farkındalığı konuları kapsamında katılımcıların çok yönlü gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
 
Kimler Katılabilir:Bu eğitim Alanya Zabıta Müdürlüğü için özel tasarlanmış olup ayrıcayönetimsel faaliyetler ve iletişim becerilerialanlarında kendini geliştirmek ve bu konuda yetkinlik sahibi olmak isteyen herkes katılabilir. 
 
Sertifika ve Belgelendirme: %70 devam koşulunu sağlama, programda yapılacak sınavlarda başarılı olanlara (60/100) Üniversite tarafından onaylı belge verilecektir.
 
Program Ücreti:
 
Program Süresi: Bu eğitim toplam 6 gün sürecek olup ilk 5 gün boyunca iletişim ve kişisel gelişim üzerine son 1 gün ise Mevzuat üzerine çalışma yapılacak olup tüm eğitimi kapsayan çoktan seçmeli sınav gerçekleştirilecektir.
 
Program Yapısı:
 Eğitimlerin süresi 6 gün olacaktır. 

 

1.Gün   Müzakere ve İkna Becerileri

Hem günlük yaşamamızda hem de iş hayatımıza müzakere kaçınılmazdır. Bu sebeple,  yaşam kalitemizi birebir etkileyen müzakere yeteneklerimizi geliştirmeyi hedefleyen bu derste hayatın içinde ve iş yaşamımızda istediğimiz sonuçları zorlanmadan elde edebilmeyi sağlayacak becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.
 
Ders dahilinde, Pazarlık – ikna – müzakere arasındaki farklılıklar.“Karşılıklı kazan/kazan”ı yakalamak için gerekli stratejiler.Müzakere süreci.Planlama ve hazırlık sürecinde yapılması gerekenler.Müzakere stilleri ve uygulamaları.“Kazan/kazan” taktikleri uygulaması.Karşılaşılan karşı taktikler ve önlemler ve benzeri konular detaylı olarak ele alınacaktır.
 
2. Gün Etkili Karar Alma Eğitimi
Karar alma eylemi hem birey hem de kurumsal açısından çok önemli bir unsurdur. Bu nedenle birey ve kurumların karar verme sürecini günümüzde çok yönlü düşünmeyi, tüm olasılıkları hesaplamayı, karardan etkilenecek kişilerin durumlarını dikkate almayı gerektirmektedir. Bu doğrultuda, bu program etkin karar verme kabiliyetinin (özellikle anlık karar gerektiren durumlarda) geliştirilmesini sağlamaya yöneli yöntemleri ele almaktadır. Bu derse katılan bireylerin olaylara farklı ve geniş açılardan bakmaları etkili karar alma tekniklerine yönelik davranışları kazanmaları ve  bu bilgileri uygulamaya dönüştürmeleri hedeflenmektedir.
 
Ders kapsamında ele alınacak konu başlıkları aşağıda verilmiştir.
 • Karar verme süreci
 • Karar vermeye etki eden faktörler
 • Karar vermenin temel dinamikleri
 • Karar çeşitleri ve yaratıcı düşüncenin geliştirilmesi
 • Etkili karar vermeye yönelik stratejiler ve öneriler
 • Problem çözme ve karar alma süreci arasındaki ilişki
 • Problem nedir ve nasıl algılanır?
 • Problem çözme süreci
 • Sektörde karşılaşılan sorunlar
 • İş yaşamında probleme neden olan davranışlar
 • Problem çözmede farklı yaklaşım ve stratejiler
3. Gün   Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü                

Stres her yaştan ve her meslekten kişiyi etkileyen hayatımızın kaçınılmaz bir parçasıdır. Bu derse katılanlar; küresel yaşamamın yoğunluğunda bireylerin stresi tanımlabileyecek, stresin oluşma nedenlerini ve etkilerini fark edebilecek ve, yaşamda stresi kontrol altına alabilecktir. Eğitim sonunda katılımcıları günlün hayatta etkileyen duygu ve davranışları ile ilgili içgörü geliştirmeleri ve yaşam kalitelerini olumlu etkileyecek tutumlar kazanmaları amaçlanmaktadır.
 
Ders kapsamında işlenecek konu başlıkları şu şekildedir;
 
 • Stresin Tanımı ve Kapsamı
 • Stresin Aşamaları
 • Strese Neden Olan Faktörler
 • Stresin Etkileri
 • Stresin Yarattığı Sonuçları
 • Bireysel Stres Yönetimi
 • Sosya-Kültürel Stres Yönetimi
 • Örgütsel Stres Yönetimi
4. Gün İletişim, Hipnotik İletişim ve Beden Dili Şifreleri Eğitimi
Bu ders kendimize en uygun imajı oluşturabilmeyi ve uygulamalar sayesinde size hem öğrendiğiniz hem eğlendiğiniz verimli bir 5 saat geçirtebilmeyi hedeflemektedir.
 
Ders kapsamında ele alınacak konu başlıkları aşağıda verilmiştir.
 
 • Nasıl İletişim Kuruyoruz?
 • İletişim Neden Önemlidir?
 • Hipnotik İletişim Nedir?
 • Muhatabı Etkilemek
 • Muhatabı İkna Edebilmek
 • Muhatabı Yönlendirebilmek
 • Uyum Teknikleri
Sözel Olmayan İletişimde Ustalaşmak
5. Gün  Proaktif İnsan Olma ve Farkındalık
Bu dersin amacı, katılımcıların sınırsız potansiyeli ortaya çıkarmak ve yaptıkları işe tamamen odaklanabilmelerinde yardımcı olmak, değişim konusunda cesaretlendirmek ve günlük olaylar karşısında anlam oluşturmaları için farkındalık yaratmayı amaçlamaktır.
 
Ders kapsamında; nasıl bir insan olmalıyız, başarılı insan ilişkileri geliştirme, yaşantımızda hedef belirlemenin önemi, beynimizin sınırsız potansiyelini, değerlendirme, ilgi çeşitleri ve ilginin önemi, davranış anahtarı (beden dili), iletişim kanalları ve etkili iletişim,yaşam ve zamankonuları ele alınacaktır.
6. Gün Mevzuat Çalışması


 

foot