Logo

Akademik Kadro

Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı, Prof. Dr. Mehmet Durdu ÖNER

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden 1979 yılında mezun oldu. 1982 yılında Kansas State Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisansını, aynı üniversitede 1985 yılında Gıda Bilimleri Bölümü’nde doktorasını başarıyla tamamlamıştır. 1993 yılında Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde Profesörlüğünü almıştır. Akademik hayatı boyunca birçok yüksek lisans ve doktora tezi yönetmiştir. Bunun yanında birçok idari görevlerde ve projelerde yer almıştır. Ulusal ve uluslararası olmak üzere birçok yayını bulunmaktadır. Gıda Biyoteknolojisi, Akışkanlar Mekaniği, Gıda Mühendisliği Dizaynı, İstatistiksel Analiz, Gıda Uygulamaları Laboratuvarı ve İleri Tahıl Bilimi ve Teknolojisi gibi dersler vermiştir. 2015 yılından beri Alanya HEP Üniversitesi’nde Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Vekili ve Rektör Vekili olarak çalışmaktadır.

 

Bölüm Başkanı, Dr. Öğr. Üyesi Burcu ÇABUK

Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden 2004 yılında mezun oldu. Ardından İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gıda Mühendisliği Bölümü’nde yüksek lisans öğrenimine başladı ve 2008 yilinda “B-galaktozidaz Enzimi: Immobilizasyonu, Karakterizasyonu ve Hidroliz Davranışı” başlıklı tezini başarıyla sundu. Doktora çalışmalarını da ayni bölümde “Fonksiyonel Gıda Katkı Maddesi Olarak Lactobacillus Acidophilus NRRL-B 449’un Enkapsülasyonu İçin Peynir Altı Suyu Proteini-Pullulam Mikrokapsüllerinin Geliştirilmesi” adlı teziyle 2014’te tamamladı. 2007-2014 yıllıarı arası İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak görevini sürdürdü ve 2018 yılından itibaren Alanya HEP Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde Doktor Öğretim Üyesi olarak tam zamanlı görev yapmaktadır. Üniversite bünyesinde Bölüm Başkan Vekili ve Anabilim Dalı Başkan Vekili görevini sürdüren Burcu Çabuk aynı zamanda Gıda Bilimi 1, Gıda Bilimi 2, İçecekler, Moleküler Gastronomi, Menü Planlama, Gastronomiye Giriş ve lisansüstü düzeyde de Fonksiyonel Gıdalar dersini yürütmektedir. Bunların yanısıra çeşitli komisyonlarda idari görevler yüklenmekte, alan çalışmalarını tamamlayan akademik ve sosyal sorumluluk organizasyonlarında yer almaktadır.

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nur YÜKSEL

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden 2010 yılında mezun oldu ve aynı bölümde yüksek lisans eğitimine başladı. 2012 yılında “Çoklu Emülsiyonların Üretimine Kolloid Değirmendeki Dönüş Hızının Etkisi ve Enkapsülasyon Verimliliklerinin Hesaplanması” başlıklı tezini başarıyla sundu. 2018 yılında Araştırma Görevlisi olarak çalıştığı Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nün Doktora programından mezun oldu. Doktora tezinde “Elek altı bulgurun kuskus yapımında kullanılması” konusunda çalıştı. Tez çalışması boyunca biri TÜBİTAK olmak üzere iki projede yer aldı. Yüksek lisans
eğitimi sırasında Almanya’dan “Network of Competence Pro3 Process Engineering” bursu alarak 1 yıl yurtdışında araştırma yaptı. Doktora eğitimi sırasında “TÜBİTAK 2211-D Yurt İçi Sanayiye Yönelik Doktora Burs Programı” ndan burs kazandı. 2019 yılında Alanya HEP Üniversitesi’nde Dr. Öğr. Üyesi unvanını almış ve çeşitli komisyonlarda idari görevler üstlenmiştir.

 

Ar. Gör. Erdi EREN

2017 yılında Mustafa Kemal Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden onur belgesiyle mezun oldu. 2014-2015 yılları arasında Erasmus programı kapsamında Warsaw University of Life Sciences'ta 2 dönem eğitim gördü. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde başladığı yüksek lisans programının tez çalışmasını 2018 yılında Erasmus programı kapsamında Latvia University of Agriculture'da tamamladı. Yurt içi ve yurt dışı özel sektörde 2 yıl çalıştıktan sonra 2019 Eylül ayında Alanya HEP Üniversitesi'nde Ar. Gör. olarak çalışmaya başlamıştır.
 

 

foot