Logo

Enstitü Yönetim Kurulu

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ-ENSTİTÜ YÖNETİM KURULU
Dr. Öğr. Üyesi Tülay GÖRÜ DOĞAN (Müdür V.)
Öğr. Gör. Nihan KOCAMAN PAVLOVIC (Müdür Yrd.)
Prof. Dr. Erol R. SAYIN (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Evren ÜLKERYILDIZ (Anabilim Dalı Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Murat Ertan DOĞAN (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Emre GÜNGÖR (Üye)

foot