Logo

Öğretim Programı

               

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ÖĞRETİM PROGRAMI
 
1. YIL 1. DÖNEM
Ders Kodu Ders Adı Teo. Lb. AHEP Kredis AKTS
TKL 101 / YTO 101 Türkiye Tarihi 1/ Yabancılara Türkçe Öğretimi 1 2 0 2 2
MAT 105 Kalkülüs 1 3 0 3 5
PHY 101 Fizik 1 3 0 3 5
ENG 101 İngilizce 1 4 0 4 5
GE 101 Üniversite Kültürü 2 0 2 2
CSE 101 Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 3 0 3 5
CSE 103 Bilgisayar Programlama 1 3 2 4 6
Toplam Kredi   22 30
 
 
1. YIL 2. DÖNEM
Ders Kodu Ders Adı Teo. Lb. AHEP Kredis AKTS
TKL 102 / YTO 102 Türkçe 2/Yabancılara Türkçe Öğretimi 2 2 0 2 2
MAT 106 Kalkülüs 2 3 0 3 5
PHY 102 Fizik 2 3 2 4 5
ENG 102 İngilizce 2 4 0 4 5
GE 102 Kent Kültürü 2 0 2 2
CSE 102 Ayrık Matematik 3 0 3 5
CSE 104 Bilgisayar Programlama 2 3 2 4 6
           
Toplam Kredi   22 30
 
 
2. YIL 1. DÖNEM
Ders Kodu Ders Adı Teo. Lb. AHEP Kredis AKTS
HIST 201 / YTT 201 Türkiye Tarihi 1/Yabancılara Türkiye Tarihi 1 2 0 2 2
MAT 201 Doğrusal Cebir 3 0 3 5
GE 201 Sosyal Sorumluluk ve Etik 2 0 2 3
CSE 201 Veri Yapıları 3 2 4 6
CSE 203 Bilgisayar Mühendisleri için Elektronik 2 2 3 5
CSE 205 Sayısal Devreler ve Sistemler 3 2 4 6
ELEC 201 [A] Sosyal Seçmeli 3 0 3 3
           
Toplam Kredi   22 30
 
 
 
 
 
 
 
 
2. YIL 2. DÖNEM
Ders Kodu Ders Adı Teo. Lb. AHEP Kredis AKTS
HIST 202/ YTT 202 Türkiye Tarihi 2/Yabancılara Türkiye Tarihi 2 2 0 2 2
MAT 202 Diferansiyel Denklemler 4 0 4 5
CSE 202 Programlama Dilleri 2 2 3 6
CSE 204 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri 3 2 4 5
CSE 206 Bilgisayar Organizasyonu 3 0 3 5
ELEC 202 [A] Sosyal Seçmeli - - 3 3
ELEC 204 [B] Teknik Seçmeli 2 2 3 4
           
Toplam Kredi   22 30
 
 
3. YIL 1. DÖNEM
Ders Kodu Ders Adı Teo. Lb. AHEP Kredis AKTS
MAT 301 Olasılık Kuramı ve İstatistik 3 0 3 4
CSE 301 Algoritma Tasarımı ve Analizi 3 2 4 5
CSE 303 İşletim Sistemleri 2 2 3 4
CSE 305 Mikroişlemciler ve Mikrobilgisayarlar 2 2 3 4
CSE 307 Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları 3 2 4 5
ELEC 301 [A] Sosyal Seçmeli - - 3 3
CSE 300 Staj Çalışmaları 1 0 0 0 5
Toplam Kredi   20 30
 
 
3. YIL 2. DÖNEM
Ders Kodu Ders Adı Teo. Lb. AHEP Kredis AKTS
CSE 302 Project Tasarımı 3 0 3 5
CSE 304 Yazılım Mühendisliği 3 2 4 5
CSE 306 Bilgisayar Mimarisi 2 2 3 5
CSE 308 Biçimsel Diller ve Otomata Kuramı 2 2 3 4
ELEC 302 [A] Sosyal Seçmeli - - 3 3
ELEC 304 [B] Teknik Seçmeli 1 2 2 3 4
ELEC 306 [B] Teknik Seçmeli 2 2 2 3 4
Toplam Kredi   22 30
 
 
4. YIL 1. DÖNEM
Ders Kodu Ders Adı Teo. Lb. AHEP Kredis AKTS
CSE 401 Bitirme Projesi 0 8 4 7
ELEC 401 [A-U] Sosyal Seçmeli 1 2 0 2 3
ELEC 403 [A-D] Sosyal Seçmeli 2 2 0 2 3
ELEC 405 [B] Teknik Seçmeli 1 2 2 3 4
ELEC 407 [B] Teknik Seçmeli 2 2 2 3 4
ELEC 409 [B] Teknik Seçmeli 3 2 2 3 4
CSE 400 Staj Çalışmaları 2 0 0 0 5
Toplam Kredi   17 30
 
 
 
 
 
4. YIL 2. DÖNEM
Ders Kodu Ders Adı Teo. Lb. AHEP Kredis AKTS
ELEC 4021 [A-U] Sosyal Seçmeli 1 2 0 2 3
ELEC 404 [A-D] Sosyal Seçmeli 2 2 0 2 3
ELEC 406 [B] Teknik Seçmeli 1 2 2 3 6
ELEC 408 [B] Teknik Seçmeli 2 2 2 3 6
ELEC 409 [B] Teknik Seçmeli 3 2 2 3 6
ELEC 409 [B] Teknik Seçmeli 4 2 2 3 6
Toplam Kredi   16 30
 
Kredis: 163
AKTS Total: 240
 
Seçmeli Dersler*
 
Ders Kodu Ders Adı Teo. Lab. Kredi AKTS
ENG 201 / ENG 301 İngilizce 3 2 2 3 4
ENG 202 / ENG 302 İngilizce 4 2 2 3 4
ELG 201 Almanca 1 3 0 3 3
ELG 202 Almanca 2 3 0 3 3
ELG 301 Almanca 3 3 0 3 3
ELG 302 Almanca 4 3 0 3 3


Seçmeli Dersler**
Ders Kodu Ders Adı Teo. Lab. Kredi AKTS
GE 401 Sistem Düşüncesi 2 0 2 3
GE 402 İnovasyon ve Girişimcilik 2 0 2 3
CSE 40X Mühendislik Ekonomisi - - - -
CSE 40X Mühendislik ve Bilişim Etiği - - - -
CSE 40X Bilişim Hukuku - - - -
CSE 20X Kullanıcı Arayüzü Tasarımı İlkeleri - - - -
CSE 20X Görsel Programlama - - - -
CSE 20X Teknik Programlama - - - -
CSE 20X Tasarım Örüntüleri - - - -
CSE 20X Web Programlama - - - -
CSE 20X Mobil Programlama - - - -
CSE 20X İnsan-Bilgisayar Etkileşimi - - - -
CSE 30X Yapay Zekâya Giriş - - - -
CSE 30X Bilgisayar Grafikleri - - - -
CSE 30X Görüntü İşlemeye Giriş - - - -
CSE 30X Bilgisayarlı Görüye Giriş - - - -
CSE 30X Örüntü Tanımaya Giriş - - - -
CSE 30X Veri Madenciliğine Giriş - - - -
CSE 30X Büyük Veriye Giriş - - - -
CSE 30X Yöneylem Araştırması - - - -
CSE 30X Proje Yönetimi - - - -
CSE 30X Yazılım Proje Yönetimi - - - -
CSE 40X Meslek Semineri 1 - - - -
CSE 40X Profession Seminar 2 - - - -
CSE 40X Sistem Programlama - - - -
CSE 40X Bilimsel Programlama - - - -
CSE 40X Oyun Programlama - - - -
CSE 40X Sanal Gerçeklik - - - -
CSE 40X Yapay Sinir Ağları ve Uygulamaları - - - -
CSE 40X Eniyileme Kuramı ve Teknikleri - - - -
CSE 40X Evrimsel Hesaplama: Genetik Algoritmalar - - - -
CSE 40X Makine Öğrenmesine Giriş - - - -
CSE 40X Derin Öğrenmeye Giriş - - - -
CSE 40X Veri Bilimine Giriş - - - -
CSE 40X Bilgi Sistemlerinin Güvenliği - - - -
 
 
 

foot