Logo

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE SANATSAL FAALİYETLERİ DESTEKLEME VE ÖDÜLLENDİRME PROGRAMI UYGULAMA

Geri Dön

Amaç ve Kapsam 

Madde 1- Bu yönergenin amacı, 

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nde tam zamanlı olarak görev yapan öğretim elemanları tarafından Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinde yapılmış bilimsel veya sanatsal faaliyetlerin ulusal ve uluslararası düzeyde yayımlanmasını desteklemek, ödüllendirmek veya yapılması teklif edilen proje veya faaliyetleri desteklemek amacıyla yöntem ve esasları belirlemektir. 

 

AHEP BSAP Komisyonu 

Madde 2- Rektörlük tarafından görevlendirilmiş Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi BSAP (Bilimsel ve Sanatsal Araştırma Projeleri) komisyonu destek tekliflerini yukarıdaki esaslara uygunluk açısından inceler ve kararını Rektörlük Makamına sunar. Komisyon kararlarını oy çokluğu ile alır.

 

AHEP BAP Komisyonunun Görevleri

Madde 3-

  1. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi BAP Komisyonu, her Akademik yılbaşında sunulan proje tekliflerini, (EK 1 formuna uygun hazırlanmış),  AHEP Bilimsel veya Sanatsal Faaliyetlerin Desteklenmesi için Mütevelli Heyet’çe ayrılan bütçe kapsamında inceler, gerekirse hakemlere de inceleterek, desteklenmesi uygun görülen projeler için destek miktarını belirler. 
  2. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi BAP Komisyonu, her Akademik yılbaşında sunulan ulusal veya uluslararası bilimsel veya sanatsal temaslara katılma taleplerini de (EK 2 formuna uygun hazırlanmış) Mütevelli Heyet’çe ayrılan bütçe kapsamında inceler ve uygun görülenler için temasın yerine göre destek miktarını belirler (EK 3)
  3. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinde yapılmış olup, TÜBİTAK Türkiye Adresli Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı çerçevesinde cari tanımlı yayın listesinde yer alan dergilerde yapılmış yayınları değerlendirir ve Mütevelli Heyet’çe belirlenen miktar çerçevesinde ödüllendirilmesi için Rektörlüğe teklifde bulunur.
  4. Gerektiğinde destek esaslarında değişiklik yapılması konularındaki önerilerini Rektörlüğe iletir.

 

 

Yürürlük

Madde 4- Bu yönerge Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Senato ve Mütevelli Heyeti tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme

Madde 5- Bu Yönergeyi Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 

 

 

EKLER

1. Bilimsel Araştırma Projesi (BSAP) Müracaat Formu

2. Yurtiçi yurtdışı görevlendirme formu

3. Bilimsel Temas Destek Miktarları