Logo

Bilgi Denizcilik EğitimiEğitimin Amacı: 24 metreye kadar olan tekneleri amatör maksatlarla ulusal veya uluslararası sularda kullanılmasını sağlayacak yeterlik belegesine (ehliyete) sahip olmak için girilecek sınava 
hazırlamak ve başarı için gerekli bilgiyi sağlamak. 

Eğitimin Ana Başlıkları – İçerikleri 

- Tekne Yapısı ve Motor - Tekne ve Kısımları - Motor 
- Seyir ve Seyir Yardımcıları
- Mevki bulma ve yön belirleme
- Seyir Yardımcıları (Şamandıra ve Fenerler) 
- Gemici Bağları (Halatlar, Bağlar ve Bağlama Halatları) - Genel Denizcilik Terimleri
- Tekne Kullanımı 
- Manevra
- Bağlama-Ayrılma Manevraları - Yavaşlama ve Durma
- Şamandıraya Bağlama 
- Demirleme
- Çatışmayı Önleme Kuralları (COLREG-DÇÖT)
- Meteoroloji ve Deniz Şartları
- Denizde Canlı Kalma, Arama Kurtarma ve İlk Yardım - Acil Durumlar
- Denizcililere Uyarılar ve Genel Emniyet Tedbirleri
- Bakım ve Tutum
- Deniz Çevresini Koruma 
 
 

Kurs ve Sınav Kayıt İşlemleri İçin Gerekli Belgeler 
- Sağlık raporu (KBB ve Göz doktorları ile raporu onaylayan hekimin imzası ve isim kaşesi olmalıdır) 
- Başvuru formu 
- Karakter Belgesi (Sabıka kaydı) - 2 adet vesikalık resim
- Kimlik kartı fotokopisi 
- 18 yaşından küçükler için velisi tarafından imzalanmış ve noter onaylı ‘Muvafakatname’ 
- Ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu

Eğitim Tarihi: 15 Mayıs 2017
Eğitimin Süresi: 40 saat (Pratik ve uygulama az 8 saat) 

foot