Logo

Avantajlar


Alanında bilgili ve tecrübeli fakülte üyelerimiz, öğrencilerimiz ile akademik bilgileri paylaşmanın yanında, onlara hedeflerine ulaşmaları konusunda rehberlik ediyor olacaklar. Öğrencilerimiz için yerleştirme sınavında ayrılmış olan kontenjanlar etkinlik gözetilerek belirlenmiştir. Böylece öğrencilerimizin, kişisel ve mesleki özellikleri daha yakından takip edilerek, kendileri için daha uygun öneriler ile başarılı kariyer yaşamına ulaşması sağlanmış olacaktır. Bunun yanında, davet edilen misafir öğretim üyeleri, yönetici ve liderlerin ders ve seminerlere katılımı sağlanarak, başarıyı getiren deneyim ve tecrübelerin paylaşılması sonucunda öğrencilere ilham vermesi ve bakış açılarını genişletmeleri hedeflenmektedir. Alanya HEP Üniversitesi konumu itibariyle Türkiye`nin önde gelen turizm merkezlerinden biri olması nedeniyle, öğrencilerimiz eğitimleri sırasında sektörü yakından gözlemleme fırsatına sahip olarak mezun olacaklardır.
 
Alanya HEP Üniversitesi öğrencilerimiz üniversitemizde teorik ve pratik bilgi ve beceriler kazanmaları sonrasında işyerlerinde yaz dönemi devam edecekleri staj eğitimleri için hazırlanmış olacaklar. Öğrencilerimiz üniversitemizde ve işyerlerinde edindikleri bilgi, deneyim ve tecrübeleri biraraya getirerek kişisel isteklerinin ve güçlü yönlerinin farkına varacaklar, dolayısıyla bu kazanım onları gelecek planlarına ulaştıracaktır.

 
Öğrencilerimize sunduğumuz bölüm olanaklarımız:
  • Son teknoloji ile donatılmış uygulama ve pastacılık mutfaklarında eğitim
  • Gıda araştırmaları laboratuvarı alt yapısı ile bilimsel temelli bir eğitim anlayışı
  • Güncel ders programları
  • Alanya ve Antalya yöresinde uygulamaları yakından görme fırsatı ve mezuniyet sonrasında istihdam imkanı
  • Bölüm mutfağında, uygulama derslerinin yanı sıra atölye çalışmaları ve etkinliklere katılma imkanı
  • Öğrencilerin yarışmalara hazırlanma ve katılma olanakları

foot