Logo

Academic Staff

 

Prof. Dr.  Erol R. SAYIN  (Dean)
İstanbul (Erkek) Lisesinden 1972’de, ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümünden 1979 yılında mezun olduktan sonra yüksek lisans ve doktora derecelerini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden almıştır. 1979-80 yıllarında Ankara Belediyesi Planlama Biriminde çalışmış, 1980-1988 arasında Kent-Koop'ta Araştırma-Değerlendirme Sekreterliği yapmıştır. Aynı dönemde ODTÜ Mimarlık Fakültesinde ek-görevli olarak ders vermiştir. 1988'de ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümüne tam zamanlı öğretim üyesi olarak katılmış; 1994'e kadar akademik göreviyle birlikte ODTÜ Rektörlüğünde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Genel Sekreter Yardımcılığı ve Satınalma Komisyonları Başkanlığı görevlerini de yürütmüştür. 1994’den sonra öğretim üyeliğinin yanısıra çeşitli Avrupa Birliği ve Dünya Bankası projelerinde yürütücü, katılımcı ve danışman olarak çalışmıştır. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Uzmanlığı Yüksek Lisans Programında ve Kara Harpokulu Savunma Bilimleri Enstitüsünde altışar yıl ek-görevli olarak yüksek lisans ve doktora dersleri vermiş, tezler yönetmiştir.
2008-2010 yıllarında akademik bir ekiple Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nin (AHEP) fizibilite raporlarını hazırlamıştır. 2011'de Karabük Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümüne Bölüm Başkanı olarak atanmış, aynı zamanda Alanya HEP Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığına seçilmiştir. 2011-2017 arasında Alanya HEP Üniversitesi rektörü olarak görev yapmıştır. 2017’den buyana Alanya HEP Üniversitesi Mimarlık Bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır.
Verdiği dersler arasında Mimarlığa Giriş, Yenikentler, Mimarlık ve sinema, Mimarlık ve Edebiyat, Kent Kültürü, Kent ve Estetik, Üniversite Kültürü, Tasarım Yönetimi, Teknoloji Yönetimi, Mühendisler için Yönetim, Yerel Yönetim, Organizayon Tasarımı, Organizasyon Teorisi, Nitel Araştırma Yöntemleri, Yönetim Bilgi Sistemleri, Üniversite Yönetimi, Organizasyon Kültürü, Girişimcilik sayılabilir.

 

Asst. Prof. Dr.  Evren ÜLKERYILDIZ  (Head of Department)
She received her Ph.D. from İzmir Institute of Technology, in the field of Architecture in 2015. Her research interests focus on Architectural Design Knowledge, Cinema and Architecture, Urban Space. She has over 10 years of teaching experience on Basic Design Studio courses. She has been working as Head of the Department of Architecture in AHEP since 2018.

 

Asst. Prof. Dr.  Milorad PAVLOVIC  (Erasmus Coordinator)
He received his Ph.D. from Università Iuav di Venezia, School of Doctorate Studies, in the field of Strength of Materials in 2017. His research interests focus on the conservation of the architectural heritage and structural analyses of masonry buildings. His articles were published in journals such as Journal of Nondestructive Evaluation, International Journal of Architectural Heritage, Key Engineering Materials and Civil-Comp Press. He teaches Building Physics, Structural Analysis, and Architectural Design Studio courses. He’s the Erasmus+ coordinator for the Faculty of Architecture.

 

Asst. Prof. Dr.  Bayram ER  (Internship Coordinator)
Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden 2004 yılında mezun olmuştur.  Mezun olduktan sonra Almanya’da 2009 yılında Darmstadt Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde Yapım Yönetimi üzerine yüksek lisansını tamamlamıştır. 2011-2016 yılları arasında Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmış ve aynı süreçte Yapım Yönetimi alanında doktora çalışmasını tamamlamıştır. 2018 Bahar döneminden beri AHEP Üniversitesi Mimarlık Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaktadır.

 

Asst. Prof. Dr.  Hourakhsh A. NİA
He is a full-time academic staff in the Department of Architecture at Alanya HEP University. He was the former Head of the Department of Architecture and Interior Architecture at Girne American University where he established the International Journal of Contemporary Urban Affairs (IJCUA) in 2016. Since then, he is the Editor-In-Chief of IJCUA. Dr Hourakhsh A. Nia is the chairman of the international conference series with the name of Contemporary Architecture and Urban Affairs – ICCAUA2018 and ICCAUA2019.
He has over 8 years of research experience in interdisciplinary studies of architectural humanities and social sciences, particularly the interrelations of Aesthetics in Architecture and urban design, housing and Sustainable Urban Conservation. He is an editorial board member of the International Journal of Art and Architecture Studies and International Advisory Board of Space Independent Academic Platform.

  

Asst. Prof. Dr.  Rokhsaneh RAHBARİANYAZD
She is Assistant Professor and full-time lecturer in the Department of Architecture in Alanya HEP University. She is an architect with research interests that span the cultural strategies for generating urban quarters and typo-morphological analysis into the evolution of the cities and architectural forms. These studies have been approached in several publications in academic journals. She is also the author of book with the title of “Role of Adaptive Re-use in the Revitalization Process of Historic Quarters”. Since a year, she engaged both research and practice on the teaching and learning method in Architectural Design. She published a book with the title of “Introduction to Architectural and Technical Drawing: A Practical Handbook” (2019) for instructors and students of architecture and engineering major with the aim to improve teaching and learning method of technical drawings. Since 2017, she is an editorial board member of International Journal of Contemporary Urban Affairs (IJCUA).

 

Asst. Prof. Dr.  Rana Nergis ÖĞÜT
Rana Nergis Öğüt Ankara'da doğdu. Orta öğrenimini 1974'de TED Ankara Kolejinde tamamlayarak 1979'da  O.D.T.Ü. Mimarlık Fakültesinden "mimar" olarak mezun oldu. 1980 – 1984 yıllarında İmar ve İskan Bakanlığı, Bölge Planlama Dairesinde görev yaptı. 1985 yılında O.D.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü tasarım öğretimi kadrosunda katılan ve 1995’te Dr. Ünvanı alan Öğüt, bu kurumdaki görevini tasarım stüdyosu ve kuramsal içerikli derslerle birlikte 2013 yılına kadar sürdürdü. 2014 yılından bu yana Alanya HEP Üniversitesi Mimarlık Fakültesi akademik kadrosunda yer alan Rana Nergis Öğüt'ün ilgi alanını genel olarak "mimarlık  kuramı" ve" estetiğin  toplum-bilimsel çerçevesi" oluşturmakta, "Sanatın Özerkliği ve  Mimarlıkta  Estetikçilik"  konulu bir  kitabı bulunmaktadır.

 

Instructor  Elif Gizem YETKİN 
Bahçeşehir Üniversitesi mimarlık bölümünü başarıyla tamamladıktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Kontrol ve İnşaat Teknolojileri Programında yüksek lisans derecesini aldı. Türkiye'nin önde gelen inşaat şirketlerinin tasarım birimlerinde görev aldı. Doktora çalışmasına Selçuk Üniversitesi, Mimarlık Bölümü'nde devam etmektedir. Araştırma alanları arasında yeşil bina teknolojileri ve sürdürülebilir mimari bulunmaktadır. 2014 yılından itibaren AlanyaHEP üniversitesinde tam zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır.

 

Instructor  Onur KAMBUROĞLU
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü’nden 2014 yılında mezun olduktan sonra, 2017 yılında University of Michigan - Taubman College, Mimarlık Programında yüksek lisansını tamamladı. Jonathan Yates ve Francis Wu ile birlikte geliştirdiği “Elemental Procedures” başlıklı yüksek lisans tez projesiyle Burton L. Kampner özel ödülünü kazandı. 2018 yılı güz döneminde Alanya HEP Üniversitesinde part-time olarak görev aldı. 2019’dan itibaren Alanya HEP Üniversitesi, Mimarlık Fakültesinde tam zamanlı öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Araştırma alanları arasında dijital tasarım, dijital sunum teknikleri, BIM, strüktürel tasarım ve 3 boyutlu modelleme yer almaktadır.

 

Instructor  Nihan KOCAMAN PAVLOVIC
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünde Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Restorasyon Programında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Restorasyon Programında Doktora eğitimine devam etmektedir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde, Öğretim Görevlisi olarak başladığı akademik görevine, Alanya HEP Üniversitesinde devam etmektedir. Araştırma alanları içerisinde;arkeolojik alanlarda koruma-onarım teknikleri ve yöntemleri, arkeolojik alanlarda mimari konservasyon, arkeolojik alanlarda önleyici koruma, arkeolojik alanlarda çizim teknikleri, arkeolojik alanların sunumu, arkeolojik sit alanları, kırsal yerleşimler, arkeolojik sit alanları yönetimi, yerel halk odaklı koruma planları, arkeolojik alanların yönetim planlarında çalıştayların yeri, çocuklar ve arkeoloji, çocukların arkeolojik alanlarla etkileşimi, restorasyon kuramı, restorasyon tarihi konuları yer almaktadır.

 

Arş. Gör. Deniz Can VURAL
He received his bachelor's degree from İzmir Dokuz Eylül University in the Department of Architecture in 2017. He participated in several architectural and design competitions. He has been working as a Research Assistant in the Department of Architecture in AHEP since 2019.

foot