Logo

About us

Kariyer Merkezi tarafından sunulması planlanan hizmetler:
 • Kariyer planı danışmanlığı (Randevu Sistemi),
 • Kariyer Koçluğu (Sertifikalı Yaşam Koçları tarafından)
 • Kariyer günleri organizasyonu,
 • Sertifika programları,
 • Meslek tanıtımları,
 • Eğitim ve becerilerini doğru bir biçimde tanımalarına yardımcı olmak,
 • İş arama teknikleri,
 • İş dünyası ile aralarındaki bağlantıyı sağlama ve sektör tanıtımı,
 • Workshop ve seminerler düzenleyerek gerek akademik gerekse bireysel gelişime yönelik destek sağlamak,
 • Özgeçmiş ve ön yazı hazırlama,
 • Etkili sunum teknikleri,
 • Mülakat teknikleri,
 • İş ve staj başvuruları konusunda destek sağlamak,
 • Öğrencilerimiz ve mezunlarımız ile sektörün öncü firmalarını bir araya getirmek amacıyla veri tabanı oluşturulması ve geliştirilmesini sağlamak,
 • Mezunlarımız ve öğrencilerimizi bir araya getirmek,
 • Mezunlarımız ile üniversitemizin iletişimini sürekli kılmak.
 • Staj ve diğer eğitim ve kariyer geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak amacı ile öğrenciler, mezunlar, işverenler ile ilgili veri tabanı oluşturmak ve işletmek, 
 • Kariyer geliştirme kapsamı doğrultusunda sosyal iş ağının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak
 • Üniversite ile kamu ve özel sektör arasında köprü kurarak gönüllü ve zorunlu staj imkânları geliştirmek ve öğrencileri iş ortamına hazırlamaya yönelik faaliyetler yapmak
 • Öğrencilerimizin kişisel gelişim eğitimleri ve seminerleri ile bilgi, beceri ve yeteneklerini tanımalarını ve farkındalık oluşturmalarını sağlamak,
 • Onları bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda iş alanlarına yönlendirmek
 • Kendilerine daha geniş network alanı kurmalarında yardımcı olmak,
 • Her alanda donanımlı, profesyonel, sosyal, ülkemizde ve dünyada istihdam edilebilen yüksek olan bireyler olarak yetiştirmektir.

foot