Logo

Master's Program


Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Lisans Programı`nın temel amacı; turizm sektöründe yiyecek-içecek üretimi alanında ihtiyaç duyulan kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerilerle donanmış, ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilen, işletmecilik ve yönetim bilgisi donanımı kazandırılmış uzman işgücü yetiştirmektir.

Yöneticilik vasıflarını geliştirmek isteyen bireylere organizasyon, finans, muhasebe, yönetim ve planlama alanlarında yüksek lisans dersleri verilen programda, öğrencilerin ilgili alandaki tüm akademik ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Lisans Programı sektörde kariyerlerini ilerletmek isteyen bireyleri turizm ve gastronomi ile ilgili tüm alanlarda orta ve üst düzey yönetim pozisyonlarına hazırlar. Bu doğrultuda hazırlanan ders programı ile analitik düşünebilen, yönetim ve organizasyon yeteneği güçlendirilmiş, tahmin ve karar verebilme yetisi gelişmiş ve mesleki alanlarda sorunlara çözüm üretebilme becerisine sahip mezunlar verilmesi amaçlanmaktadır.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Lisans Programı, sosyal bilimler, fen bilimleri, mühendislik ve sağlık bilimleri alanlarındaki farklı disiplin ve bilim dallarından lisans diploması almış tüm adaylara açıktır.

foot