Logo

Course Program

AHEP DEPARTMENT OF ARCHITECTURE COURSE PROGRAM CURRICULUM
 
1st Year - Fall Term
Course Code Course Name Course Name in Turkish Prerequisite Theoric Application/
Laboratory
Local Credit ECTS
ARCH 111 Introduction to Architectural Concepts Mimarlık Kavramlarına Giriş   3.0 0.0 3.0 3.0
ARCH 113 Drawing and Presentation Techniques Çizim ve Sunum Teknikleri   2.0 2.0 3.0 4.0
ENG 101 English 1 İngilizce 1   4.0 0.0 4.0 5.0
GE 101 University Culture Üniversite Kültürü   2.0 0.0 2.0 2.0
TKL 101 Turkish Language 1 Türkçe 1   2.0 0.0 2.0 2.0
ARCH 103 Graphic Communication I Grafik İletişim I   2.0 2.0 3.0 4.0
ARCH 101 Basic Design Temel Tasarım   2.0 6.0 5.0 10.0
Total    30
1st Year - Spring Term
Course Code Course Name Course Name in Turkish Prerequisite Theoric Application/
Laboratory
Local Credit ECTS
MAT 102 Mathematic Matematik   3.0 0.0 3.0 3.0
ARCH 114 Digital Presentation in Architectural Design Mimari Tasarımda Dijital Sunum Teknikleri   2.0 2.0 3.0 4.0
ENG 102 English 2 İngilizce 2   4.0 0.0 4.0 5.0
GE 102 City Culture Kent Kültürü   2.0 0.0 2.0 2.0
TKL 102 Turkish Language 2 Türkçe 2   2.0 0.0 2.0 2.0
ARCH 104 Graphic Communication II Grafik İletişim II ARCH 103 2.0 2.0 3.0 4.0
ARCH 102 Introduction to Architectural Design Mimari Tasarıma Giriş ARCH 101 2.0 6.0 5.0 10.0
Total    30
2nd Year - Fall Term
Course Code Course Name Course Name in Turkish Prerequisite Theoric Application/
Laboratory
Local Credit ECTS
GE 201 Social Responsibility and Ethics Sosyal Sorumluluk ve Etik   3.0 0.0 3.0 3.0
ARCH 203 Computer Aided Design Bilgisayar Destekli Tasarım   2.0 2.0 3.0 4.0
HIST 201 History of Turkey 1 Türkiye Tarihi 1   2.0 0.0 2.0 2.0
ARCH 251 Building Elements and Materials Yapı Elemanları ve Malzemeleri   2.0 2.0 3.0 4.0
ARCH 231 Statics Statik   3.0 0.0 3.0 4.0
ARCH 221 History of Architecture I Mimarlık Tarihi I   3.0 0.0 3.0 3.0
ARCH 201 Architectural Design I Mimari Tasarım I ARCH 102 2.0 6.0 5.0 10.0
Total    30
2nd Year - Spring Term
Course Code Course Name Course Name in Turkish Prerequisite Theoric Application/
Laboratory
Local Credit ECTS
ARCH 200 Summer Practice 1 (Site) Staj 1 (Şantiye)   0.0 0.0 0.0 5.0
ARCH 282 Building Physics and Environmental Control I Yapı Fiziği ve Çevresel Kontrol I   3.0 0.0 3.0 3.0
HIST 202 History of Turkey 2 Türkiye Tarihi 2   2.0 0.0 2.0 2.0
ARCH 252 Building Construction Technologies Bina Yapım Teknolojileri ARCH 251
ARCH 102
2.0 2.0 3.0 3.0
ARCH 232 Contemporary Structural Systems Çağdaş Taşıyıcı Sistemleri   2.0 2.0 3.0 4.0
ARCH 222 History of Architecture II Mimarlık Tarihi II   3.0 0.0 3.0 3.0
ARCH 202 Architectural Design II Mimari Tasarım II ARCH 201 2.0 6.0 5.0 10.0
Total    30
3rd Year - Fall Term
Course Code Course Name Course Name in Turkish Prerequisite Theoric Application/
Laboratory
Local Credit ECTS
ARCH 311 Urban Design Kentsel Tasarım   2.0 2.0 3.0 5.0
ARCH 381 Building Physics and Environmental Control II Yapı Fiziği ve Çevresel Kontrol ARCH 282 3.0 0.0 3.0 3.0
ARCH 331 Construction Project Yapı Projesi ARCH 252 2.0 2.0 3.0 5.0
ARCH 321 History of Architecture III Mimarlık Tarihi III   3.0 0.0 3.0 3.0
ELEC 001 Elective Course Seçmeli Ders   - - - 4.0
ARCH 301 Architectural Design III Mimari Tasarım III ARCH 202 2.0 6.0 5.0 10.0
Total    30
3rd Year - Spring Term
Course Code Course Name Course Name in Turkish Prerequisite Theoric Application/
Laboratory
Local Credit ECTS
ARCH 300 Summer Practice 2 (Office) Staj 2 (Büro)   0.0 0.0 0.0 5.0
ARCH 332 Structural Design in Architecture Mimaride Strüktür Tasarımı ARCH 331
ARCH 202
2.0 2.0 3.0 3.0
ELEC 002 Elective Course Seçmeli Ders   - - - 3.0
ELEC 003 Elective Course Seçmeli Ders   - - - 3.0
ELEC 004 Elective Course Seçmeli Ders   - - - 3.0
ELEC 005 Elective Course Seçmeli Ders   - - - 3.0
ARCH 302 Architectural Design IV Mimari Tasarım IV ARCH 301 2.0 6.0 5.0 10.0
Total    30
4th Year - Fall Term
Course Code Course Name Course Name in Turkish Prerequisite Theoric Application/
Laboratory
Local Credit ECTS
GE 401 Systems Thinking Sistem Düşüncesi   2.0 0.0 2.0 3.0
ELEC 006 Elective Course Seçmeli Ders   - - - 3.0
ELEC 007 Elective Course Seçmeli Ders   - - - 3.0
ELEC 008 Elective Course Seçmeli Ders   - - - 3.0
ELEC 009 Elective Course Seçmeli Ders   - - - 3.0
ARCH 441 Principles of Conservation and Historic Buildings Koruma ve Restorasyon Prensipleri   2.0 2.0 3.0 5.0
ARCH 401 Architectural Design V Mimari Tasarım V ARCH 302 2.0 6.0 5.0 10.0
Total    30
4th Year - Spring Term
Course Code Course Name Course Name in Turkish Prerequisite Theoric Application/
Laboratory
Local Credit ECTS
GE 402 Innovation and Entrepreneurship İnovasyon ve Girişimcilik   2.0 0.0 2.0 3.0
ELEC 010 Elective Course Seçmeli Ders   - - - 3.0
ELEC 011 Elective Course Seçmeli Ders   - - - 3.0
ELEC 012 Elective Course Seçmeli Ders   - - - 3.0
ELEC 013 Elective Course Seçmeli Ders   - - - 3.0
ARCH 472 Professional Practice Mesleki Uygulama   3.0 0.0 3.0 5.0
ARCH 402 Architectural Design VI Mimari Tasarım VI ARCH 401 2.0 6.0 5.0 10.0
Total    30
 *SPRING AND FALL TERMS TOTAL ECTS    240

foot