Logo

Academic Staff

Bölüm Başkanı, Dr. Öğr. Üyesi Murat Ertan DOĞAN
Antalya Anadolu Lisesi mezunudur. Lisans öğrenimini Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümünde tamamlayan Dr. Doğan, Lisansüstü çalışmalarına Çekya’nın Prag şehrinde bulunan FAMU’da Sinematografi alanında sürdürmüş ve Doktorasını ise Anadolu Üniversitesinde Sinema ve Televizyon alanında kazanmıştır. Lisansüstü çalışmaları döneminde Anadolu Üniversitesi Eğitim Televizyonunda (ETV) ve daha sonra İstanbul’da reklamcılık sektöründeki yapımlarda çalışan Dr. Doğan Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesine Yardımcı Doçent olarak atanmıştır. Çukurova Üniversitesi Haber Merkezinin kuruluşunda yer almış ve üniversitenin Kurumsal İletişim Gazetesi olan KampüsHaberin Haber Editörlüğünü yürütmüştür. Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesinde Dekan Yardımcılığı, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkan Yardımcılığı, Sinema Anabilim Dalı başkanlığı görevlerini bir arada yürütmüştür. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinde Reklam Tasarımı ve İletişimi kurucu Bölüm Başkanlığını yürüten Dr. Doğan, İletişim Tasarımı ve Yönetimi kurucu Bölüm Başkanlığı, Animasyon Bölüm Başkan vekilliği, Açık ve Uzaktan Öğrenme Merkezi kuruculuğunu da yapmıştır. Dr. Doğan halen Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Genel Sekreterliğini yürütmektedir. Dr. Doğan’ın Uzaktan Eğitim, Yeni İletişim Teknolojileri, Sosyal Medya ve Ağ Toplumu üzerine ulusal ve uluslararası makale, kitap bölümleri ve bildirileri bulunmaktadır.

 

Dr. Öğr. Üyesi, Tülay GÖRÜ DOĞAN
2007 yılında, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 2007 yılında Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalında doktora öğrenimine başladı. 2008 – 2009 yılları arasında, Erasmus Öğrenci Değişimi Programı kapsamında, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Üniversitesi, Eğitim ve İletişim Fakültesinde de eğitim aldı. 2012 yılında doktora derecesini aldıktan sonra, akademik yaşamına Çukurova Üniversitesinde başladı. 2014 – 2016 yılları arasında, Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümüne yardımcı doçent olarak atandı ve Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri Anabilim Dalı Başkanlığını yürüttü. Aynı zamanda, Çukurova Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Masaüstü Yayıncılık Biriminin kuruculuğunu üstlenen Dr. Görü Doğan, üniversitenin Kurumsal İletişim Gazetesi olan KampüsHaber Gazetesinin de tasarım koordinatörlüğü görevini yürüttü. 2016 yılında, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümüne Dr. Öğretim üyesi olarak atanan Dr. Görü Doğan, 2017 – 2019 yılları arasında, Fen ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Dr. Görü Doğan’ın, açık ve uzaktan öğrenme, yeni iletişim teknolojileri, yeni medya, iletişim ve öğrenme ortamlarının tasarımı konularında ulusal ve uluslararası yayınları bulunmaktadır.

 

Dr. Öğr. Üyesi, Gaye TOPA ÇİFTÇİ
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü’nden 2007 yılında mezun oldu. Ardından Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uzaktan Eğitim Ana Bilim Dalı Uzaktan Eğitim Bölümü’nde yüksek lisans öğrenimine başladı ve 2010’da “IPTV’nin Uzaktan Eğitimde Kullanılabilirliğine İlişkin Bir Delphi Çalışması” başlıklı tezini başarıyla sundu. 2017 yılında Akdeniz Üniversitesi İletişim Ana Bilim Dalı İletişim Bölümünde “Dijital Tabanlı Hizmet İçi İletişim Eğitimleri: İletişim Eğitimi Blog Tasarımı Üzerine Bir Model Önerisi” adlı teziyle doktora çalışmasını tamamladı. 2017’de Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaya başlamıştır. Aynı zamanda Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Çalışmalarına Dijital İletişim Teknolojileri, Yeni Medya, İletişim Araştırmaları, Sosyal Medya ve Dijital Öğrenme alanlarında devam etmektedir.

 

Öğr. Gör., Emin TOKSÖZ
1984 Alanya doğumlu. Lisans Lisans eğitimini (2003-2007) Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde tamamladı. Yüksek Lisans eğitimini (2012- 2015) Yeditepe Üniversitesi,  Sanat Yönetimi Bölümünde tamamladı. 2007- 20015 yılları arasında grafik tasarımcı ve sanat yönetmeni olarak İstanbul’da çeşitli reklam ajansları ve film yapım şirketlerinde çalıştı. Özellikle İllüstrasyon ve Karikatür alanında işler üretti. Halen serbest grafik tasarımcı ve illüstratör olarak da çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca 2015 yılından itibaren Alanya HEP Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü’nde Öğretim Görevlisi olarak akademik hayatına devam ediyor ve Süleyman Demirel Üniversitesi’nde “Görsel Mizah” konusu üzerine Sanatta Yeterlilik tezini yazıyor.

 

Res. Asst., Burçin ÜNAL
She received her bachelor degree from Bahçeşehir University, Department of Cinema and Television in 2010. After completing her undergraduate education, she worked in cinema, TV series and commercials in various positions. The second undergraduate education is on Anadolu University Arts Teaching. She completed her master's degree at Anadolu University, Department of Cinema and Television between 2015-2017 and still continues her doctorate studies on Cinema and Television at Anadolu University.

 
Yarı Zamanlı Öğretim Elemanları
 

Öğr. Gör., Mehmet Ali DİM
1986 yılında Selçuk üniversitesinden mezun oldu. Gazeteciliğe 1982 yılında başlayan Mehmet Ali Dim, 1985-1987 yıllarında İstanbul'da Güneş, 1987-1995 yıllarında Hürriyet, TRT ve AA muhabirliği yaptı. 1996-1999 ve 2006-2018 yılları arasında Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC)  Başkanlığı yapan Dim, Basın İlan Kurumu Genel Kurul Üyeliği ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcılığı, Basın Kartları Komisyon Üyeliği ile Genel Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. Bugün, yeni kurulan Küresel Gazeteciler Konseyi Kurucu Genel Başkanı olan Dim,  Adanmış Bir Ömür isimli biyografi kitabının da yazarı. Sürekli basın kartı sahibi Dim, 1968'de kurulan Yeni Alanya günlük gazetesi ile Dim TV'nin sahibi.
 

foot