Logo

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ BURS VE İNDİRİM YÖNERGESİ

Back

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ BURS VE İNDİRİM YÖNERGESİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak
 
Amaç
Madde 1- Bu Yönergenin amacı,  Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesine, üstün yetenekli öğrenci alabilmek, Üniversiteye alınan başarılı öğrencileri teşvik etmek ve ödüllendirmek üzere verilecek Öğretim Ücreti Bursu/İndirimi ve Başarı Bursu/İndirimi ve Diğer Burslara/İndirimlere ilişkin uygulamaları düzenlemektir.
 
Kapsam
Madde 2- Bu Yönerge, İngilizce Hazırlık Programı dâhil Üniversite lisans öğrencilerine sağlanacak burs/indirim ve öğretim ücretiyle ilgili düzenlemeleri kapsar.
 
Dayanak
Madde 3- Bu Yönerge 2547 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılmış bulunan Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Ana Yönetmeliğine göre düzenlenmiştir.
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
Öğretim Ücreti Bursu ve İndirimi
 
Tanımı
Madde 4- Öğretim ücreti bursu; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Sınav Kılavuzunda "Burslu" veya "İndirimli"  öğrenci kontenjanına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yerleştiren öğrencilere tanınan bir burs/indirimdir.
 
Kapsamı
Madde 5- Öğretim ücreti bursu, bu yönergenin 4 üncü maddesinde belirtilen öğrencilerden İngilizce Hazırlık Programı dâhil, kayıt olduğu öğretim programına başarıyla devam ettiği sürece öğretim ücretinin tamamının veya bir kısmının alınmaması şeklinde sağlanan ve öğrenciye herhangi bir mali yük getirmeyen bir burstur.
 
Kesilmesi
Madde 6- (1) Öğretim ücreti bursu/indirimi karşılıksız olup, öğrencinin kayıt olduğu öğretim programında derslere devam etmesi koşuluyla, akademik başarıdan bağımsız olarak normal eğitim-öğretim süresince kesintisiz devam eder.
 (2)  Üniversiteden kaydın sildirmek isteyen veya herhangi bir neden ile Üniversite ile ilişiğini kesmek isteyen öğrencilerin dosyalarındaki kendilerine ait belgeleri alabilmeleri için Üniversite tarafından belirlenen kayıt sildirme işlemlerini yapmaları ve mali yükümlülükleri (katkı payı veya öğrenim ücreti, yurt, kütüphane borcu ve benzeri) yerine getirmeleri zorunludur aksi halde ilişik kesilme işlemi gerçekleşmeyecektir.
(3) İngilizce Hazırlık Programını 1 yılda başaramayanların bursları/indirimleri kesilir. İngilizce Hazırlık Programını ikinci akademik yılın sonunda başarıyla tamamlayan öğrenciler, lisans programlarına kayıt yaptırdıkları takdirde, öğrenim ücreti muafiyeti bursları/indirimleri yeniden bağlanır.
 (4) Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler, burs/indirim süresine ilave edilir.
Madde 7- Yatay geçiş yolu ile Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesine kaydolan öğrencilere üniversiteye giriş yaptığı yıldaki giriş puanı esas alınarak burs/indirim verilebilir.
 
Madde 8- Bu Yönerge hükümlerini Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörü yürütür.
Madde 9-  Bu Yönergeden doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde yetkili, Alanya Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.