Logo

Akademik ve İdari Kadro


YDYO Müdür  Dr. Öğr. Üyesi, Gaye TOPA ÇİFTÇİ

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fransızca Öğretmenliği Bölümü’nden 2007 yılında mezun oldu. Ardından Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uzaktan Eğitim Ana Bilim Dalı Uzaktan Eğitim Bölümü’nde yüksek lisans öğrenimine başladı ve 2010’da “IPTV’nin Uzaktan Eğitimde Kullanılabilirliğine İlişkin Bir Delphi Çalışması” başlıklı tezini başarıyla sundu. 2017 yılında Akdeniz Üniversitesi İletişim Ana Bilim Dalı İletişim Bölümünde “Dijital Tabanlı Hizmet İçi İletişim Eğitimleri: İletişim Eğitimi Blog Tasarımı Üzerine Bir Model Önerisi” adlı teziyle doktora çalışmasını tamamladı. 2017’de Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaya başlamıştır. Aynı zamanda Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü olarak görev yapmaktadır. Çalışmalarına Dijital İletişim Teknolojileri, Yeni Medya, İletişim Araştırmaları, Sosyal Medya ve Dijital Öğrenme alanlarında devam etmektedir.

 

Öğr. Görevlisi Anna Maria Bielecka 

Polonya’daki Maria Curie Sklodowska Üniversitesi İngliz Filoloji Bölümünden 2009 yılında mezun olup yüksek lisans diploması almıştır.  2014 yılı itibariyle Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.  Hazırlık sınıfı öğrencilerine Konuşma Becerileri dersi vermekte ve Uluslararası İlişkiler Ofisinde Uluslararası Öğrenci Uzmanı olarak görev yapmaktadır.  Aynı zamanda Üniversitemizi Alanya Turizm Tanıtma Vakfında temsil etmektedir. 
 

 

Öğr. Görevlisi Sinem ARSLAN DÖNMEZ

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünden 2010 yılında mezun olmuştur. 2018 yılında ALKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Eğitim Yönetimi Bölümünde Tezsiz Yüksek Lisansını bitiren Sinem Arslan Dönmez, aynı bölümün Tezli Yüksek Lisans eğitimine halen devam etmektedir. 2010 yılından itibaren çeşitli üniversite ve okullarda İngilizce öğretmeni olarak çalıştıktan sonra, 2015 yılı itibariyle üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulunda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

Öğr. Görevlisi Tuğçe ŞAHİN ERDEM

Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden 2009 yılında mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Yaklaşık 7 yıl boyunca çeşitli dil okullarında hem İngilizce öğretmeni hem de eğitim koordinatörü olarak görev aldıktan sonra 2014 yılında Atılım Üniversitesinde 2 yıl boyunca İngilizce okutmanı olarak çalışmıştır. 2016 yılından beri üniversitemizin Yabancı Diller Yüksek Okulunda Öğretim Görevlisi olarak çalışan Tuğçe Şahin Erdem, ayrıca 2018-2019 akademik yılı itibariyle üniversitemizin Ortak Dersler Koordinatörü olarak görevine devam etmektedir. 

foot