Logo

Akademik ve İdari Kadro

İDARİ KADRO

YDYO Müdür V. Dr. Öğr. Üyesi, Gaye TOPA ÇİFTÇİ
 

  

YDYO Müdür Yrd. Öğr. Görevlisi Sinem ARSLAN DÖNMEZ

 

YDYO Müdür Yrd. Öğr. Görevlisi Tuğçe ŞAHİN ERDEM


AKADEMİK KADRO
Tam Zamanlı Öğretim Görevlileri

Öğr. Görevlisi Anna Maria Bielecka 
Polonya’daki Maria Curie Sklodowska Üniversitesi İngliz Filoloji Bölümünden 2009 yılında mezun olup yüksek lisans diploması almıştır.  2014 yılı itibariyle Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulunda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.  Hazırlık sınıfı öğrencilerine Konuşma Becerileri dersi vermekte ve Uluslararası İlişkiler Ofisinde Uluslararası Öğrenci Uzmanı olarak görev yapmaktadır.  Aynı zamanda Üniversitemizi Alanya Turizm Tanıtma Vakfında temsil etmektedir. 
 

 

Dr. Öğr. Görevlisi Sorayya Behroozizad
She is a full-time lecturer in the School of Foreign Languages in Alanya HEP University. She received her Ph.D in English Language Studies from National University of Malaysia (UKM) in 2013. She has over 15 years of teaching and experience in English language teaching. . She was the former dean of Faculty of Humanities, the director of Postgraduate Studies, & head of the department of English, Islamic Azad University, Maragheh Branch. She was the chair of “The National Conference on Language Studies & Economic, Scientific & Cultural Development in Iran” (2017). She organized workshops on teacher training, professional development, thesis and dissertation writing, proposal writing, and academic writing. She supervises doctoral dissertations & M.A theses in Islamic Azad University, Maragheh branch. She has published journal papers and different publications in international and national conference proceedings indexed by ISI Web of science, Scopus and ISC. Her research is situated in the field of 2nd /foreign language teaching and learning with a special focus on Pragmatics, Language Learning Strategies, Activity Theory, Sociocultural Theory & Qualitative research. Currently, she is the thesis committee member and reviewer of Journal of Language Pedagogy & Practice.

 

Öğr. Görevlisi Sinem ARSLAN DÖNMEZ
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünden 2010 yılında mezun olmuştur. 2018 yılında ALKÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Eğitim Yönetimi Bölümünde Tezsiz Yüksek Lisansını bitiren Sinem Arslan Dönmez, aynı bölümün Tezli Yüksek Lisans eğitimine halen devam etmektedir. 2010 yılından itibaren çeşitli üniversite ve okullarda İngilizce öğretmeni olarak çalıştıktan sonra, 2015 yılı itibariyle üniversitemiz Yabancı Diller Yüksek Okulunda Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır.

 

Öğr. Görevlisi Tuğçe ŞAHİN ERDEM
Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden 2009 yılında mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Bölümünde yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Yaklaşık 7 yıl boyunca çeşitli dil okullarında hem İngilizce öğretmeni hem de eğitim koordinatörü olarak görev aldıktan sonra 2014 yılında Atılım Üniversitesinde 2 yıl boyunca İngilizce okutmanı olarak çalışmıştır. 2016 yılından beri üniversitemizin Yabancı Diller Yüksek Okulunda Öğretim Görevlisi olarak çalışan Tuğçe Şahin Erdem, ayrıca 2018-2019 akademik yılı itibariyle üniversitemizin Ortak Dersler Koordinatörü olarak görevine devam etmektedir. 


Yarı Zamanlı Öğretim Görevlileri
 

Öğr. Görevlisi  Ceyda PEKTAŞ

 

Öğr. Görevlisi Çisem İNANÇ

 

Öğr. Görevlisi Gözde MÜRŞİDOĞLU

 

Öğr. Görevlisi Zeynep UÇKAYA

foot