Uygulama Dönemi Eğitimi


        Mimarlık öğrencilerinin, eğitimleri süresince edindikleri teknik ve teorik bilgi ve becerilerini, iş hayatında da tasarım, yapım, yönetim ve üretim süreçleri bağlamlarında pekiştirmeleri ve mesleki uygulama süresince edindikleri deneyimlerle eğitimlerine katkı sağlanması amaçlanmıştır. 
      Mesleki uygulamasını büroda yapacak olan öğrenciden öncelikle beklenen, Üniversite’ de mimari tasarım derslerinde aldığı bilgiler doğrultusunda beceri ve tecrübesini arttırıcı pratik yapma olanağını bulmasıdır. Bununla birlikte, büro stajı süresinde, gerçek hayattaki mimari  tasarım ve projelendirme alanındaki uygulamaları yerinde görmek ve bir disiplinler arası faaliyette bulunmak suretiyle yeni bilgi ve becerilerin kazanılması esastır.
    Büro uygulamasının bir başka amacı ise, öğrencilere mesleki hayatla ilgili deneyim kazandırıp, mezuniyet sonrası yapabileceği işler ve çalışabileceği alanlar konusunda fikir sahibi olmalarını sağlamaktır. 
 
Alanya HEP Üniversitesinde okumaya hepinizi bekliyoruz.