Üniversiteden Beklentiler

Üniversiteden beklentiler ana hatlarıyla;

 • Üniversitenin bir kent üniversitesi olması

 • Kent içinde konumlanması

 • Alanya ile her anlamda etkileşim içinde olması

 • Butik özellik sergilemesi

 • Mali yapısının sürdürülebilir olması

 • Lisans programlarının uygulama ağırlıklı olması

 • Yüksek lisans ve doktora programlarının uluslararası araştırma boyutu taşıması

 • Alanya’nın doğal ve iktisadi avantajlarını kullanarak uluslararası çekim merkezi olacak akademik alanlarda öne çıkması

 • Özellikle Akdeniz’i çevreleyen ülkeler ve kardeş kentlerin akademik kurumlarının içinde bulunduğu bilimsel ağlara aktif olarak katılması ve yeni ağlar oluşturmada öncü olması

 • Genç öğretim üyelerinin ağırlıkta olması

 • Ders dışı kültürel ve sportif alanlarda öğrencilerinin aktif olmasını özendirmesi sayılabilir.


Akdeniz’in Dünyaya Açılan Kapısı AHEP ile Uluslararası Standartlarda Eğitim