Ülkelere Göre Kabul Kriterleri

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi her öğrenciyi mezun olduğu ülkeye göre belirlenmiş minimum kabul kriterini göz önünde bulundurarak değerlendirir. Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi'nin ülkelere göre kabul kriterleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1 : Ülkelere Göre Kabul Kriterleri
Alanya HEP Üniversitesinde okumaya hepinizi bekliyoruz.