Logo

Sıkça Sorulan Sorular

 

1. Neden Alanya HEP Üniversitesi Turizm İşletmeciliği tercih edilmelidir?
 
  • Alanya HEP Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünde, alanında uzman akademisyenlerden uygulamalı ve teorik eğitim alınmaktadır.
  • Üç Dönem Eğitim uygulaması sayesinde her yıl çeşitli alanlarda çalışma imkânı sağlayarak öğrencilerin sektörün farklı alanları hakkında bilgi ve bu alanlarda da tecrübe ile mezun olması sağlanmaktadır.
  • Sektörün önde gelen kurum, kuruluş ve işletmeleri ile ortak uygulanmakta olan projelere öğrencilerin de dahil olması sağlanarak ulusal ve uluslararası alanda portföy zenginliği sağlanmaktadır.
  • Öğrencilerin Fakültenin  diğer bölümlerinden dersler alarak kariyer alternatiflerini çeşitlendirebilmesine olanak tanınmaktadır.
  • Üniversitemizin kurulduğu yer olan Alanya’nın, Akdeniz bölgesinin hem kültürel hem de eğlence turizminde önde gelen kentlerinden biri olması, öğrencinin her gün her saat gözlem yapmasına ve kendini geliştirmesine katkı sağlamaktadır.
  
2. Lisans Programının eğitim süresi kaç yıldır?

Turizm İşletmeciliği lisans bölümü 1 yıl zorunlu hazırlık eğitiminin başarıyla tamamlanmasından sonra 4 yıl bölüm eğitimi ile devam etmektedir.
  
3. Eğitim ücreti ne kadardır? Programın ücretinde taksitlendirme yapılacak mıdır?

2016 – 2017 eğitim öğretim dönemine ait ücret bilgilerine http://www.ahep.edu.tr/tr/puanlar-ve-ucretler linkinden ulaşılabilmektedir.
  
4. Programda burslu olarak okumak mümkün müdür? Burslu program neleri kapsamaktadır?

Turizm İşletmeciliği programında burslu olarak okumak mümkündür. Her yıl yayımlanan ÖSYM tercih kitapçığında açıklanan burs oranları çerçevesinde belirlenen kontenjanlar dâhilinde üniversitemizde burslu okunabilmektedir. Burslu program, 1 yıl İngilizce hazırlık sınıfını ve devam eden 4 yıl ( 4 güz – 4 bahar – 3 yaz dönemi) lisans eğitimini kazanılmış burs oranınca ücretsiz okunmasını kapsamaktadır.
  
5. Programa devam ederken burs hakkı hangi durumlarda kaybedilir?

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesine, üstün yetenekli öğrenci alabilmek, Üniversiteye alınan başarılı öğrencileri teşvik etmek ve ödüllendirmek üzere verilecek Öğretim Ücreti Bursu ve Başarı Bursu ve Diğer Burslara ilişkin hususlar ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ doğrultusunda değerlendirilmektedir.
 
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ 6., 13. Ve 14.  Maddesi doğrultusunda
Madde 6- (1) Öğretim ücreti bursu karşılıksız olup, öğrencinin kayıt olduğu öğretim programında derslere devam etmesi koşuluyla, akademik başarıdan bağımsız olarak normal eğitim-öğretim süresince kesintisiz devam eder.
                  (2) Burslu programlara yerleştirilen öğrenciler, her ne sebeple olursa olsun, İngilizce hazırlık programı süresinde ayrılmaları veya başka bir üniversiteye yatay geçiş yapmaları halinde aldıkları toplam burs miktarını geri ödemekle yükümlüdürler.
                  (3) Haklı ve geçerli mazeretlerine istinaden her hangi bir dönemde kayıtlarını donduran öğrencilerin kayıt dondurdukları süreler, bursluluk süresine ilave edilir.
Madde 13-  Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönergesinin 9 uncu maddesi uyarınca, sağlık nedenleriyle bir sağlık kurulu raporuna dayalı olmadan izinli sayılan öğrencilerin, izinli sayıldığı süre (yarıyıl veya yıl) Başarı Bursu kesilir.
Madde 14- Disiplin soruşturması sonucu Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bursu kesilir.
 
Detaylı bilgi için ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ’ NE aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;
 
http://www.ahep.edu.tr/tr/bylaws.read/id/3
  
6. Eğitim hangi dilde verilmektedir?

Turizm İşletmeciliği bölümünde Alanya HEP Üniversitesinde bulunan tüm bölümlerde olduğu gibi eğitim dili 100% İngilizcedir.
 
 
7. Öğretim programında seçmeli olarak yabancı dil seçeneği bulunmakta mıdır?

Turizm İşletmeciliği bölümü öğrencileri 2. Yılları itibariyle ikinci bir yabancı dil dersi almak zorundadırlar.
 
  
8. Programın puan türü nedir?

Turizm İşletmeciliği Bölümüne TM-1 puanı ile tercih yapılmaktadır.
 
  
9. Konaklama imkânlarınız nelerdir?

Alanya HEP Üniversitesi’nin, öğrencilerin konaklamasına yönelik anlaşmalı apartları bulunmaktadır. 5 yıldızlı apart otelden, öğrencilere uygun ev seçenekleri mevcuttur. Fiyatlar 300 TL ile 1000 TL arası değişmektedir. Ayrıca şehirde öğrencilerin kalabileceği özel ve devlet yurtları da bulunmaktadır.

foot