Logo

Politikalar/Stratejiler

Misyonumuz
“Bölgenin doğal, kültürel, ekonomik ve sosyal gereksinimlerini göz önüne alarak; özellikle turizm, tarım ve kıyısal kaynaklar yönetimi alanlarında, çağdaş teknolojiye hakim, yüksek nitelikli eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama programlarıyla; kentsel ve bölgesel kalkınmaya katkı ve katılım sağlayan öncü ve örnek bir üniversite olmak” olarak kararlaştırılmıştır. 

Kuruluş Amaç ve Hedefler
A/H 01 Kentin ve bölgenin sosyal ve kültürel yapısına katkı sağlamalı
A/H 02 Yerel ve bölgesel gereksinimleri karşılayacak bölümler bulunmalı
A/H 03 Bölgenin sosyo-ekonomik dinamikleri gözönünde bulundurulmalı
A/H 04 Kıyısal kaynaklar yönetimi alanında farklı eğitim ve araştırma sunmalı
A/H 05 Gelişmiş tarım teknikleri yönetimi alanında eğitim ve araştırma sunmalı
A/H 06 Turizm yönetimi alanında farklı eğitim ve araştırma sunmalı
A/H 07 Alanya'nın doğal kaynaklarını ileri teknoloji ile bağdaştırmaya yönelik eğitimi vermeli
A/H 08 Alanya'nın tarihi ve kültürel mirasının disiplinlerüstü bir yaklaşımla ele almalı
A/H 09 Uluslararası arenadaki kaliteli öğretim üyeleri için cazibe merkezi olmalı
A/H 10 Farklı dillerde eğitim yapılmasına imkan sağlamalı
A/H 11 Kaliteli öğrenciler için cazibe merkezi olmalı
 

foot