Mimarlık Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı Hakkında

 

Mimarlık Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

Mimarlık Yüksek Lisans Programı; Tezli bir yüksek lisans programı olup, tek bir program çatısı altında 2 ayrı alt alandan oluşmaktadır.

1. Tasarım Alt Alanı

2. Kültürel Miras Yönetimi Alt Alanı


Tasarım Alt Alanı

Mimari Tasarım Alt Alanı programı; tasarım ilkeleri üzerine oturan disiplinler arası bir araştırma ortamı yaratmak amacındadır. Tasarımın her alanından derslerde tartışılan konular ve yapılan araştırmalar ile mevcut teori ve uygulamaların eleştirel bir ortamda tartışılmasını ve geliştirilmesini amaçlamaktadır. Tasarım disiplinleri, tüm alanlardan bilgilerin bir araya getirilerek harmanlandığı bir alandır. Dolayısıyla Mimari Tasarım Alt Alanı mimarlık, iç mimarlık, grafik tasarım, moda tasarımı, endüstri ürünleri tasarımı, iletişim tasarımı, mekan tasarımı, mimari tasarım, kentsel tasarım, ürün tasarımı, medya tasarımı, ani- masyon tasarımı, gibi tüm tasarım disiplinlerinden olduğu gibi, resim, heykel , müzik gibi sanat dallarından ve mühendislik disiplinlerinden adaylara açık bir programdır.


Kültürel Miras Yönetimi Alt Alanı

Kültürel miras yönetimi arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık, kent planlaması, sosyoloji, ekonomi, hukuk, işletme ve turizm gibi farklı disiplinlerin ortak çalışmasını gerektirmekte olan disiplinler arası ve çok katmanlı bir alandır. Yüksek Lisans programı arkeolojik sit alan- larının ve tarihsel yerleşkelerin korunması, iyileştirilmesi, anıtsal yapıların, sivil mimarlık örneklerinin, tarihi binaların restorasyonu/konservasyonu ve yeniden kullanımı, arkeolojik alanların korunması, yeniden işlevlendirilmesi, yönetilmesi, tanıtımı gibi konularda çağdaş global standartlarda ve bilimsel metodolojiye dayalı, araştırma ağırlıklı bir eğitim programı uygulayarak konuyla ilgili uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Kültürel/Mimari mirasın yönetimi günümüzde böylesine çok katmanlı bir alan olması dolayısıyla, Yüksek Lisans pro- gramımız her disiplinden adayın katılımına açık bir programdır.

 

Başvuru Koşulları

-Mimarlık Yüksek Lisans Programına ilgili alanlardan 4 yıllık lisans mezunları başvurabilir;
-4 yıllık lisans eğitimi ilgili alanların dışındaki alanlardan olan adaylar bilimsel hazırlık programına katılıp, başarılı oldukları takdirde yüksek lisans programına devam edebilirler.
-Yüksek lisans programımıza, bir lisans derecesine sahip, ALES sınavından sayısal puan türünde en az 55 puan alan veya YÖK tarafından eşdeğerliği tanınan sınavlardan
en az 55 ALES puanına eşdeğer puan almış olan adaylar başvurabilir. ALES sınav sonucunun son 3 yıl içinde alınmış olması gerekmektedir.

 

Özel Öğrencilik Durumu

Yüksek Lisans programına başvuru tarihinde ALES veya YÖK tarafından eşdeğeriği kabul edilen sınavlara henüz girmemiş ve bir sonuç belgesine sahip olmayan adaylar, programa Özel Öğrenci statüsünde kayıt yaptırabilirler ve eğitime başlayabilirler. Ders dönemi süre- cinde bu sınava girerek gerekli sınav sonuç belgesini üniversitemize ibraz eden öğrenciler kesin kayıt hakkı kazanırlar. Özel Öğrenci statüsünde eğitime devam ettikleri süreçte aldıkları ve başarılı oldukları dersler kesin kayıt sonrasında geçerli sayılır.
 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1. Lisans diplomasının (veya Geçici Mezuniyet Belgesinin) aslı ya da onaylı sureti
2. ALES sınavının ya da YÖK tarafından eşdeğer sayılan sınavların sonuç belgesi
3. 4 adet fotoğraf
4. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge
5. Nüfüs cüzdanı örneği

 

Önemli Tarihler:

Başvuru / Önkayıt Tarihi: 13- 17 Şubat 2017
Mülakat Sınavı: 20 Şubat 2017
Sınav sonuçlarının web sitemizde ilanı 20 Şubat 2017
Kesin Kayıt Tarihi: 21 - 24 Şubat 2017 (Asil)
Ders Başlangıç Tarihi: 27 Şubat 2017
Ders Bitiş Tarihi: 2 Haziran 2017
Final Haftası: 5-9 Haziran2017

Eğitim Dili : Türkçe

BAHAR YARIYILI BAŞLANGICI: 27 ŞUBAT 2017 


 
Alanya HEP Üniversitesinde okumaya hepinizi bekliyoruz.