Logo

İngilizce Hazırlık ProgramıLisans programlarına başlayacak, ancak dersleri izleyebilecek İngilizce yeterliğe sahip olmayan ya da hiç İngilizce bilmeyen öğrencilerin bir yıl yoğun İngilizce eğitimi aldığı yerdir.

Öğrenciler bu programa İngilizce Düzey Belirleme Sınavı'nda (Oxford Placement Test) aldıkları sonuçlara göre Avrupa Ortak Dil Çerçevesi (Common European Language Framework) ölçütlerine denk gelen düzeye yerleştirilir (A1, A2, B1).

Üniversitemizin geçerliliğini kabul ettiği uluslarası İngilizce sınavlarının eşdeğer sonuçlarını gösteren öğrenciler doğrudan bölümlerine kaydolabilirler.

Eğitim süresince dili öğrencinin yaşamının bir parçası yapacak, etkin biçimde kullanmasını sağlayacak ve öğrenmeyi sınıf dışına, gerçek ortamına taşıyacak etkinlikler İngilizce Hazırlık Programı müfredatının birer parçasıdır.

Öğrenciler bilimsel ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunacak projeler yapmaya, yazma ve okuma merkezleri, tiyatro, film ve konuşma kulüpleri gibi etkinliklere etken biçimde katılacaktır.

Öğretim elemanlarıyla düzenli olarak gerçekleştirecekleri toplantılarda (Reflective Meetings), kendi öğrenme süreçlerini ve yetersiz kaldıkları becerileri tartışacakları bir sistem içinde eğitilecek öğrenciler, eksikliklerini zamanında görerek çalışmalarını buna göre yönlendireceklerdir.


İNGİLİZCE DERSLERİ TR - EN

İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI TEST VE DEĞERLENDİRME TR - EN

 

foot