Logo

Hedefler

Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi olarak, Akdeniz tarih ve kültürünün kesiştiği Alanya`da; eğitim, araştırma ve topluma hizmet sunma sorumluluğuna sahip bir üniversite olarak 2014 yılından beri hizmet veriyoruz.

Temel İlkelerimiz

Bilimsel ve akademik programlarımızın yanısıra Alanya kenti ile bütünleşmiş kültür ve sanat etkinliklerimiz ile öğrencilerimizin; çözüm üreten ve eleştirel düşünebilen bağımsız bireyler olarak yetişmelerini, yaşam boyu öğrenmeyi sürdürmelerini, bilgi temelli değer üretmelerini, geleceğin yetkin, yaratıcı, geniş görüşlü, etik ve sosyal sorumluluk sahibi liderleri olarak insanlığın ilerlemesine katkıda bulunmalarını hedeflemekteyiz.

Ülkemizde ve dünyada, alanlarında yetkin, kendine güvenen, hoşgörülü ve bağımsız düşünce yeteneği ile donanmış, yaratıcı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmek için çalışacağız. Çoğulculuk, çeşitlilik ve eleştirel düşüncenin üniversite ve toplum hayatındaki vazgeçilmezliğine inanıyoruz.

Bireysel özellikleri dikkate alan, çeşitliliği zenginlik olarak benimseyen, akademik ve gerçek dünyanın etkileşimini sağlamayı önemseyen bir anlayıştayız. Salt kuramsal ve kavramsal bilgiler değil, bu bilgilerin iş hayatında nasıl kullanılması gerektiğine ilişkin uygulamalar da öğretim programımızın asli parçası. 

Mezunlarımızın girişimci, etik değerlere sahip, kültürümüzü koruyup geliştirecek ve tanıtacak bireyler olarak yetişmesini amaçladık.

Etkileşimli eğitim ortamlarımız bireysel öğrenme biçimlerine ve gelişime açık öğretim anlayışımız disiplinler arası çalışmaları ve sinerjiyi özendirici, araştırma ve inovasyonu destekleyici yöndedir. Öğrencilerin, ilgili sektörlerin ihtiyaçlarına uygun olarak en iyi şekilde yetiştirilmeleri yönünde müfredatlar ve uygulamalar titizlikle planlandı. Aynı zamanda topluma ve kentimize sosyal, kültürel ve ekonomik katkı sağlamak da öngörüldü.

%100 İngilizce eğitim, yabancı öğrenciler ve öğretim üyeleri, değişim programları, ortak projeler ekseninde işbirlikleri ile uluslararası bir üniversite olmak öncelikli vizyonumuz.

Bireylerin yaşam boyu her yaşta kendini geliştirmesine yönelik araçlara ulaşmasının önemine inanıyoruz. Sürekli eğitim ve sertifika programlarımızı bu yönde sunuyoruz.

Kurumsal ilişkilerde, üniversitenin işleyişinde, akademik yönetişimde, öğretim elemanlarının ve öğrencilerin katılımını içeren; birikim, beceri ve yeteneklerini değerlendiren bir yönetim sistemi oluşturduk. Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi doğrultusunda; hukuka ve etik ilkelere saygılıyız. İnsan hak ve özgürlüklerine ilişkin eşitlik ilkesini benimsiyoruz. Ayrıca “Engelsiz kent” Alanya`nın “engelsiz” üniversitesiyiz.

Eğitim-Öğretim İlkelerimiz

 • Merak uyandırma ve iletişimle başlayan, etkileşimle süren eğitim,

 • Bireysel ve birlikte öğrenilerek formel eğitim sürecinde kazanılan yetenekler,

 • Öğrenci topluluklarında çalışılarak elde edilen kollektif deneyim ve beceriler,

 • Didaktik eğitimle (ex cathedra) değil, uygulayarak öğrenme,

 • Sürekli sorgulama ve mantık yürütme,

 • Değişim odaklılık ve yenilikçilik,

 • İçinde yer alınan çevrenin farkında ve bilincinde olmak,

 • Bölgesel, ulusal ve uluslararası vizyon,

 • Uluslararası yeterlilikler ve akreditasyon standartlarına uyum,

 • Interdisipliner yüksek lisans ve doktora programları.

   

foot