Hakkımızda


Mimarlık Bölümü, uluslararası düzeyde nitelikli ve geleceğe yönelik bir eğitim sunarak, öğrencilerinin araştıran, keşfederek öğrenmeye çalışan, çok yönlü, düşünsel esnekliğe sahip, aydın birer birey olarak gelişmelerini öngörür. Günümüz kent ve mimarlık konularını sorgulayan, eleştirel düşünebilen, tartışabilen; yaratıcı düşünme, mimarlığı anlama ve yorumlama bilgi ve becerilerini geliştirmiş, genel mimarlık konularının farkında olan yetkin mimarlar mezun etmeyi hedeflemekteyiz.

Bölümümüz, giderek çeşitlenen uzmanlık alanlarını teknolojik gelişmeler ve yeni yaklaşımlar doğrultusunda ileri taşıyan çağdaş bir mimarlık eğitimi verecektir. Bu bağlamda çevreye duyarlı, toplumsal ve bireysel beklentilerin farkında, etik ve estetik değerlerle donanmış, yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri özümseyen mimarların yetiştirilmesini görev kabul eder.

Mimarlık Bölümü, mimarlığın toplumsal boyutlarını, bugünü ve geleceği çizmekteki rolünü vurgulayan bir vizyonla eğitimde öncü bir rol üstlenmek ve dünyadaki seçkin mimarlık okullarıyla aynı kulvarda olmak hedefiyle yola çıkmıştır. Eğitimin ileriye dönük misyonları doğrultusunda, günümüz ve gelecek için yeni ve ilerici çözümler üretebilecek mimarlar yetiştirmek üzere, uluslararası standartlarda bilgi, beceri ve yetkinlikler çerçevesiyle uyumlu bir müfredat oluşturulmuştur.

Bölümümüz, giderek çeşitlenen uzmanlık alanlarını teknolojik gelişmeler ve yeni yaklaşımlar doğrultusunda ileri taşıyan çağdaş bir mimarlık eğitimi verecektir. Bu bağlamda çevreye duyarlı, toplumsal ve bireysel beklentilerin farkında, etik ve estetik değerlerle donanmış, yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri özümseyen mimarların yetiştirilmesini görev kabul eder.

Bölümün mimarlık anlayışı ve eğitim programı geleneksel anlamda yapılı çevrenin tasarlanması, inşa edilmesi, donatılması  ve kullanılması ötesinde mimarlığın gelecekteki rolü, topluma ve çevreye olan sorumluluğu, geleceği kurmakta üstleneceği görevler ve bunların  yeniden tanımlanmasına katkıda bulunmak çerçevesinde tanımlanmıştır.

Mimarlığın sadece meslek değil aynı zamanda bir akademik faaliyet olduğu yaklaşımıyla yaratıcı ve özgün fikirlerin ortaya konmasına ve tartışılmasına uygun koşulların sağlandığı tasarım stüdyoları odaklı, araştırmaya, bilgi üretmeye dayanan, disiplinler ötesi, yeni teknolojilerden beslenen, aktif bir eğitim modeli benimsenmektedir.

Öğrencilerin her kapsamda katılımına önem ve öncelik veren bir eğitim ortamı kurulması, katılımcı, birlikte üretmeyi, birbirinden öğrenmeyi ve değerlendirmeyi teşvik eden bir kültürün oluşturulması, değişime ve yenilenmeye açık olunması temel ilkelerimizdir.

Mimarlık Bölümü lisans eğitim müfredatı beş grup çalışma alanı içinde yer alan ve özellikle aşağıdaki konulara odaklanacak şekilde yapılandırılmıştır:

  • Mimarların çalışma ve uygulama alanlarını belirleyen, birbirinden farklı disiplin alanlarını temel alarak öğrenciye eleştirel ve analitik bir bakış açısı kazandırmak, yorumlama ve yaratıcılık yeteneklerini geliştirmek,

  • Öğrencinin karmaşık durumlar karşısında tasarımsal düşünceyi etkili bir şekilde kullanarak bu durumlara çözüm üretebilmesi ve birbiriyle çatışıyor görünen durumlar karşısında analiz, yorumlama, neden-sonuç ilişkisi, tartışma gibi yollarla en doğru sonuca ulaşabilme yetisinin geliştirebilmesini sağlamak,

  • Bilginin çeşitli bileşenlerini analiz edebilme, yorumlayabilme, organize edebilme, bütünleştirebilme ve yönetebilme becerisini kazandırmak,

  • Öğrencinin doğru metodolojiyi anlayabilme ve uygulayabilme konusunda yetkin hale gelmesini sağlamak,

Mimarlık Bölümü de dahil olmak üzere üniversitemizde bir yılda 3 dönemlik eğitim uygulaması yapılacaktır. Bu uygulamada her öğrenim yılı, Güz, Bahar ve Yaz olmak üzere üç eşit parçaya bölünmüştür. Türkiye'de bir üniversite dışında diğer üniversitelerde uygulanmayan bu farklı dönem düzeninin bir amacı öğrencilerimizin lisans derecelerini almadan önce elde edecekleri iş deneyiminin süresini artırmaktır. Tüm öğrencilerimiz mezun olmadan önce 3 kez ortak eğitime gidecek ve 1 yıla yakın iş deneyimiyle mezun olacaktır. Bir diğer amaç yurtdışından gelecek konuk öğretim üyelerine ders verdirebilmektir.

Mimarlık öğrencilerimiz, zorunlu İngilizce hazırlık sınıfını geçtikten sonra, ilk ortak eğitim uygulamalarına gitmeden önce 5 dönem eğitim alacaktır. 3 dönem sistemi, öğrencilerimizin ilk iş deneyimlerine olabildiğince donanımlı gitmesini hedefler, yaz süresini daha verimli kullanacaktır.

Puan Türü : MF-4

Öğrenim Dili : %100 İngilizce

Öğrenim Süresi : Bir Yıl İngilizce Hazırlık + 4 Yıl


 
Alanya HEP Üniversitesinde okumaya hepinizi bekliyoruz.