GENEL SEKRETERLİK

 

 
 

 
 Murat Ertan DOĞAN Yrd.Doç.Dr.


Genel Sekreter

 
mertandogan@gmail.com                                             

       

Doktora :
 Anadolu Üniversitesi
 


Sinema ve Televizyon A.B.D.2012 


Yüksek Lisans :
 

FAMU, Prag, Çek Cumhuriyeti

Sinematografi Bölümü

2005
Lisans : Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü 2004
          

Egehan ÖZKAN

Öğrenci İşleri Md. 

egehan.ozkan@ahep.edu.tr

     

     

Doktora :

Gazi Üniversitesi

İşletme

Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi İşletme 2014
İkinci Lisans : Anadolu Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi   2009-2011
Lisans : Atılım Üniversitesi İşletme 2005-2009
İş Deneyimi   Araştırma Alanları  
DROGSAN İLAÇ SAN. A.Ş. Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Sessizlik İklimi ve İşgören Davranışları Arasındaki Etkileşim- Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
COCA – COLA A.Ş.   The Interaction Between Organizational Silence Climate And Employees Behaviours In The Field Of Health-3rd International Conference On Marketing And Business Development-
  Örgütsel Adalet Algısı  
ÖZGEÇMİŞ PDF
  

 

Merve KOÇAK

İnsan Kaynakları Md. 

merve.kocak@ahep.edu.tr

Yüksek Lisans : Haliç Üniversitesi Turizm - Pazarlama -
Lisans : Haliç Üniversitesi İşletme - Ekonomi  2012
 
 
 
  
Alanya HEP Üniversitesinde okumaya hepinizi bekliyoruz.