Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Lisans Programı

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Lisans Programı`nın temel amacı; turizm sektöründe yiyecek-içecek üretimi alanında ihtiyaç duyulan kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerilerle donanmış, ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilen, işletmecilik ve yönetim bilgisi donanımı kazandırılmış uzman işgücü yetiştirmektir.

Yöneticilik vasıflarını geliştirmek isteyen bireylere organizasyon, finans, muhasebe, yönetim ve planlama alanlarında yüksek lisans dersleri verilen programda, öğrencilerin ilgili alandaki tüm akademik ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Lisans Programı sektörde kariyerlerini ilerletmek isteyen bireyleri turizm ve gastronomi ile ilgili tüm alanlarda orta ve üst düzey yönetim pozisyonlarına hazırlar. Bu doğrultuda hazırlanan ders programı ile analitik düşünebilen, yönetim ve organizasyon yeteneği güçlendirilmiş, tahmin ve karar verebilme yetisi gelişmiş ve mesleki alanlarda sorunlara çözüm üretebilme becerisine sahip mezunlar verilmesi amaçlanmaktadır.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Yüksek Lisans Programı, sosyal bilimler, fen bilimleri, mühendislik ve sağlık bilimleri alanlarındaki farklı disiplin ve bilim dallarından lisans diploması almış tüm adaylara açıktır.

BAŞVURU KOŞULLARI

- Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezli Yüksek Lisans Programına 4 yıllık lisans programların- dan mezun herkes başvurabilir;
-Lisans eğitimini Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile yakından ilgili alanların dışındaki programlardan almış adaylar bilimsel hazırlık programına katılırlar.

-Yüksek lisans programımıza, bir lisans derecesine sahip, ALES sınavından sözel puan türünde en az 55 puan alan veya YÖK tarafından eşdeğerliği tanınan sınavlardan en az 55 ALES puanına eşdeğer puan almış olan adaylar başvurabilir. ALES sınav sonucunun son 3 yıl içinde alınmış olması gerekmektedir.

ÖZEL ÖĞRENCİLİK STATÜSÜ

Yüksek Lisans programına başvuru tarihinde ALES veya YÖK tarafından eşdeğeriği kabul

edilen sınavlara henüz girmemiş ve bir sonuç belgesine sahip olmayan adaylar, programa

Özel öğrenci statüsünde kayıt yaptırabilirler ve eğitime başlayabilirler. Ders dönemi

sürecinde bu sınava girerek gerekli sınav sonuç belgesini üniversitemize ibraz eden öğren- ciler kesin kayıt hakkı kazanırlar. Özel öğrenci statüsünde eğitime devam ettikleri süreçte aldıkları ve başarılı oldukları dersler kesin kayıt sonrasında geçerli sayılır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Lisans diplomasının (veya geçici mezuniyet belgesinin) aslı ya da onaylı sureti
2. ALES sınavının ya da YÖK tarafından eşdeğer sayılan sınavların sonuç belgesi
3. 4 adet fotoğraf
4. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge
5. Nüfüs cüzdanı örneği
6. Özgeçmiş
7. Transkript (Onaylı sureti)

ÖNEMLİ TARİHLER

Başvuru / Önkayıt Tarihi: 13 - 17 Şubat 2017
Mülakat Sınavı: 20 Şubat 2017
Sınav sonuçlarının web sitemizde ilanı: 20 Şubat 2017
Kesin Kayıt Tarihi: 21 – 24 Şubat 2017 (Asil)
Ders Başlangıç Tarihi: 27 Şubat 2017
Ders Bitiş Tarihi: 2 Haziran 2017
Final Haftası: 5-9 Haziran 2017
Bahar Yarıyılı Başlangıcı: 27 Şubat 2017 

KAZANILACAK DERECE VE YETKİNLİKLER
Programın sonunda öğrenciler “Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezli Yüksek Lisans Diploması” almaya hak kazanırlar.

EĞİTİM PROGRAMI DİLİ : Türkçe

Alanya HEP Üniversitesinde okumaya hepinizi bekliyoruz.