Engelli Destek Birimi

Başlıca amacımız Üniversitemizde eğitim gören ve çalışan engelli bireylerin akademik ve sosyal yaşamlarını kolaylaştırabilmek için gerekli tedbirleri alıp bu yönde düzenlemeler yaparak eğitime, öğretime, sosyal yaşama ve kültürel etkinliklere diğer bireylerle eşit bir şekilde katılımlarını sağlamaktır. Bunlarla beraber Alanya Belediyesi, engelsiz park, yaşam merkezi gibi konularda çalışmalar yürüterek Alanya'yı olabildiğince bu konuda örnek bir kent konumuna  getirmeye çalışmaktadır.

Öğrencilerimiz, karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak, öğrenim gördükleri birim temsilcilerine, herhangi bir çekinlik göstermeden başvurabilirler.

Bu amaca ulaşabilmek için hedeflerimiz;

Engelli öğrencileri üniversitemize ilk kayıt yaptırdıkları tarihinden başlayarak belirlemek

Yapılacak anketlerle ve yüz yüze görüşmelerle, kişilerin kendi engelleri ile ilgili sorunları saptamak

Elde edilen bilgiler ışığında belirlenen sorunların çözümleri için girişimlerde bulunmak

Kafeterya, kütüphane, yurtlar, sağlık merkezi,  derslikler gibi ortak kullanıma ait binaları, yolları , park yerlerini sosyal, kültürel ve sportif etkinlik alanlarındaki engelleri tespit ederek bunların giderilmesi ve uygun hale getirilmesi için çalışmalar yapmak

Bireylerin engellerinden kaynaklanan fiziksel, sosyal ve psikolojik sorunları için danışmanlık hizmeti vermek 
Alanya HEP Üniversitesinde okumaya hepinizi bekliyoruz.