Belgeler & FormlarMezuniyet Süreci ile İlgili İşlemler


Tez Savunma Süreci ile İlgili İşlemler

 

Tez Kapak Örnekleri


CD  Zarf Etiketi

 
Alanya Hep Üniversitesi Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu  
 
Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
 
Lisansüstü Öğrenci Kayıt Formu
 
Ders Ekleme- Bırakma Formu


 
Kayıt Dondurma Formu


 
Örnek Dilekçe Formu


 
 Tez Danışmanı Değişikliği Formu                 


 
İkinci Danışman Atama Talep Formu         
  

Kayıt Sildirme Formu

 
Danışmanlar için Tez Tamamlama Dilekçesi
 
Danışman Atama Talep Formu                                                                                                                                                                              
Akdeniz’in Dünyaya Açılan Kapısı AHEP ile Uluslararası Standartlarda Eğitim