Belgeler & Formlar

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği


 
Lisansüstü Öğrenci Kayıt Formu
 
Ders Ekleme- Bırakma Formu


 
Kayıt Dondurma Formu


 
Örnek Dilekçe Formu


 
 Tez Danışmanı Değişikliği Formu                 


 
İkinci Danışman Atama Talep Formu         


 
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu            


 
Danışman Atama Talep Formu                                                                                                                                                                                           
Akdeniz’in Dünyaya Açılan Kapısı AHEP ile Uluslararası Standartlarda Eğitim