Belgeler & FormlarMezuniyet Süreci ile İlgili İşlemler

Tez Savunma Süreci ile İlgili İşlemler


​CD Zarf Etiketi 

Tez Kapak Örnekleri

 
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu
 
         Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 
   
Lisansüstü Öğrenci Kayıt Formu
      
 Kayıt Dondurma Formu
 
Ders Ekleme Bırakma Formu
 
Örnek Dilekçe Formu
  
Danışman Atama Talep Formu
 
Tez Danışmanı Değişikliği Formu
  
İkinci Danışman Atama Talep Formu
   
Kayıt Sildirme Formu
  
Danışmanlar için Tez Tamamlama Dilekçesi
 
 Tez Konusu Öneri Formu                                                                                                                                                                                                                  
Akdeniz’in Dünyaya Açılan Kapısı AHEP ile Uluslararası Standartlarda Eğitim